Läs senare

I kön till kassan

av Jonas Wallman
09 Apr 2018
09 Apr 2018
Jonas Wallman, fritidspedagog

Det händer att en 8-årig elev något försynt ropar mitt namn när jag står i mataffärskön. Blir alltid lika varm inombords när mitt igenkännande hej synliggör och bekräftar eleven som ler tillbaka.

För en tid sedan hände det sig att eleven som ropade på mig i stället för åtta år var i 25-årsåldern. Den skäggiga person jag hade framför mig var precis lika beroende av mitt igenkännande hej som åttaåringen. Många elever hinner passera revy under ett arbetsliv. Vissa fastnar i en och andra glöms – något jag aldrig skulle erkänna i ett mataffärsmöte.

Det som utmärkte det här mötet var att eleven framför mig fastnat i mig på grund av alla konflikter och all gränssättning hans fritidshemstid innebar. Det var skönt att höra att även denna elev hittat sin stig i livet och verkade må väl.

Vissa fastnar i en och andra glöms

När jag nu i efterhand tänker på mötet så slår det mig vilken oerhört viktig roll vi har i att utveckla, forma, leda och guida unga människor i att hitta just de vägar de önskar i livet. Fritidshemmet är den plats där den egoistiska sexåringen anländer och senare som snudd på översocial tioåring lämnar. De har hos oss fyra år av fritidspedagogiskt lärande som utgår från varje elevs önskan och tankar om att få vara den de är men att bli den de önskar bli. En tid som präglas av att få testa, utforska, utmanas, utvecklas på många fronter.

Jag inser att min egen utveckling som fritidspedagog har ungefär samma utveckling: från allvetande och forcerad nyexad till lagom dum och tillbakalutad erfaren.

Min roll blir ovärderlig för eleven. Det är jag som med ramar och kramar låter eleven utvecklas och lotsar hen i riktningen en god samhällsmedborgare bör ta.

I dagens utbildningsklimat är kunskap och förmågor tveklöst det som smäller högst. Vi får aldrig glömma att det fritidspedagogiska lärandet ser till kunskaper och förmågor inga andra skolformer lyfter fram. Det är det som gör oss totalt unika och livsviktiga i att utveckla människor till att bli de bästa individer och gruppmedlemmar de kan tänkas bli – en lärdom som kommer vara precis lika viktig för dem varje dag livet ut.

Så nästa gång du står och dagdrömmer i kön hos din lokala mathandlare, kom ihåg att du sätter avtryck i människors liv även när du minst avser eller anar det.

ur Lärarförbundets Magasin