Ingår i temat
Övergångar
Läs senare

Iggesund tar klivet steg för steg

ÖvergångarPå Iggesunds skola består övergången till sjuan av fyra steg.
– Om vi lägger ned lite möda på överlämningen så blir det en bra start för de nya eleverna, säger Katarina Ström, 6–9-lärare.

av Maria Lannvik Duregård
31 jan 2019
31 jan 2019
Funkar bra. Det är viktigt att överlämningarna börjar tidigt, påpekar Katarina Ström, lärare på Iggesunds skola.
Foto: Per Trané

Vid hälsingekusten strax söder om Hudiksvall ligger Iggesund, en bruksort med drygt 3 000 invånare. Mitt i samhället finns Iggesunds skola, en F–9-skola med knappt 500 elever. Hälften av dem går på hög­stadiet, som främst tar emot elever från tre skolor – den egna skolan och de två mindre skolorna i Njutånger och Enånger.

Katarina Ström är högstadielärare i svenska, engelska och tyska. För att underlätta övergången för de nya sjuorna har hon och hennes kollegor arbetat fram en fyrstegsmodell som fungerar. Ett stort lyft är att man lagt specialöverlämningarna för barn i behov av stöd redan i mars, tycker hon. Förut skedde överlämningen i maj, när tjänstefördelningen redan var gjord.

– Det är jätteviktigt att det sker tidigt. Nu hinner vi inventera behoven och bemanna rätt.

1 I mars åker speciallärare och rektor ut till de berörda skolorna för att få information om dessa elever. Först är de med en stund i klassen och observerar eleven i klassrumsmiljö, sedan träffar de överlämnande mentorer och får ytterligare information.

– Då ser de själva hur eleven fungerar i klassen. Det säger mer än ett papper.

2 I maj träffar de nya mentorerna sexornas mentorer, en skola i taget, för den generella överlämningen. De har ett utprövat system med en klasslista med två spalter, en för den sociala delen och en för det inlärningsmässiga. Färgkoder vid varje elev anger behoven. Rött betyder betydande svårigheter, gult betyder vissa svårigheter och grönt betyder att eleven fungerar bra.

Samtidigt får Iggesundslärarna också elevernas resultatprofiler från de nationella proven. Katarina Ström brukar titta på profilerna några veckor in på terminen. Det ger en mycket bättre helhetsbild av elevens kunskaper än den man får i lärportalen Unikum, påpekar hon. Hon förstår inte hur lärare klarar sig utan dem.

Då kan de gå på sommarlov med en god känsla i magen, i stället för med en klump av oro.

– Jag tittar i första hand på dem som ligger på F eller E i engelska eller svenska. Det är lågt, dem behöver jag ha ett extra öga på.

Tidigare skedde den här överlämningen i augusti, med tanken att informationen om eleverna skulle vara så färsk som möjligt.

– Men det blev jättetokigt. Det kunde visa sig att ingen mentor fanns kvar, lärare hade bytt arbetsplats eller vikarien hade slutat. Så det har vi lämnat.

Det är viktigt att det är en person som undervisat eleven som lämnar över, understryker hon.

3 I maj–juni är det dags för de blivande sjuorna att komma på en prova på-dag i Iggesund. Skolbyggnaden och vissa lärare är redan bekanta för barnen, eftersom de har en del lektioner där i sexan. Nu får de träffa sin nya klass och de nya mentorerna. För att eleverna ska känna sig extra välkomna så brukar Katarina Ström och hennes mentorskollega se till att lära sig namnen på dem.

– Då kan de gå på sommarlov med en god känsla i magen, i stället för med en klump av oro.

4 I augusti sker det fjärde steget i överlämningen vid en studiedag. Mentorerna informerar då sina kollegor om de nya eleverna. Det är till god hjälp, både för nya kollegor och som en påminnelse, menar hon.

– Då har vi span på var eleverna har svårigheter redan från början och kan hjälpa dem in i deras nya klasser.

Mer ur temat Övergångar (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com