Ingår i temat
Eleverna tar makten
Läs senare

Inflytande brist på lärarutbildningen

Lärarstudenter får för lite under­visning i elev­inflytande inom hem- och konsumentkunskap, tycker lärarutbildaren Hedda Landfors.

02 mar 2016

I Umeå finns det inga specifika föreläsningar om elev­­inflytande men studenterna läser litteratur som betonar vikten av delaktighet. Elevinflytande ingår dock i vissa moment, som lärande och bedömning, och inom lärarkurser inför vfu för programstudenter. Det berättar Hedda Landfors, som är kursansvarig för ämneslärarutbildningen i hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet.

– Jag tycker att det skulle behövas mer om elevinflytande i lärarutbildningen. Det är viktigt när man jobbar som lärare i grundskolan för det ökar motivationen och stärker lärandet, säger Hedda Landfors.

Hon refererar till Monica Petterssons avhandling om hem- och konsumentkunskap ur ett genusperspektiv.

– Hon visar att det blir mer lustfyllt med elevinflytande och man når längre. Det lyfter pojkarna som tillåts att vara duktiga i ämnet med exempelvis kockduellen.

Hedda Landfors märker att intresset för elevinflytande finns hos studenterna. Men främst är det en ämnesutbildning och den största gruppen läser på distans. De studenter som efter grundutbildningen bygger på med en termin extra får in moment om lärande, bedömning och elev­inflytande. I år är det hälften av studenterna, 15 personer, som väljer att göra det.

– Vi försöker att väva in didaktiska diskussioner och problematiserar innehållet i relation till lärande även inom ämnesstudierna. Då kommer vi alltid in på diskussioner kring vikten av elevinflytande.

Timplanen med endast 118 timmar för hem- och konsumentkunskap kan göra det pressat att få eleverna delaktiga kring innehåll och arbetssätt och att vara aktiva i sin egen bedömning, menar Hedda Landfors.

– Eleverna möter ämnet först i års­kurs 6 och många har då hem- och konsument­kunskap endast i en termin. På den terminen ska eleverna lära sig ett helt nytt hantverk, lära sig hantera råvaror och redskap och lära sig laga mat som är bra för hälsa, ekonomi och miljö.

Lektionerna är ofta 80 minuter och på den tiden ska eleven planera sitt arbete tillsammans och i grupp, genomföra det och utvärdera både arbetsprocess och resultat. Då kan det bli problem att få till elevinflytandet. En lösning kan vara att dela upp arbetsprocessen på fler lektioner för att eleverna ska få mer delaktighet i planeringsstadiet. Då blir det å andra sidan färre lektioner att öva hant­verket på och för det andra centrala innehållet i ämnet, resonerar Hedda Landfors.

I nian kan det vara lättare för lärarna att låta eleverna bestämma mer:

– Då har de hunnit få mer kunskap och ökad färdighet i ämnet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com