Läs senare

Inget tak på barngrupper i nya råd

De nya allmänna råden för fritidshem är nu beslutade. Lärarförbundets önskemål kring barngruppernas storlek har inte beaktats, men enligt Skolverket är råden ändå tydliga i frågan.

30 jun 2014

Lärarförbundet ville ha en genomsnittlig siffra på barngruppers storlek på huvudmannanivå i de nya råden, och även få riktlinjer kring antalet utbildade fritidspedagoger per avdelning. Skolverket har inte tillmötesgått dessa önskemål.– Vi har inte kunnat skriva fram siffror på det sättet. Att ha ett tak på huvudmannanivå skulle bli för generellt och svårt att följa upp. Men vi har fokuserat mycket på elevernas behov och huvudmannens ansvar. Här ingår de negativa konsekvenser som stora barngrupper kan föra med sig, säger Bengt Thorngren, expert på Skolverket.

Han lyfter även fram att det numera ska göras en ”barnkonsekvensanalys” enligt de nya råden, vilket också klan ge underlag för beslut om gruppstorlekar.
 

Det finns stora skillnader mellan de nya och gamla allmänna råden (läs artikeln ”Tydligare krav på ledarskap i nya råd). Större krav ställs på huvudmän och rektorer. För att det ska kunna efterlevas kommer Skolverket, tillsammans med SKL, att satsa på informationsspridning i höst, riktat till just den målgruppen. De kommer gemensamt kontakta kommunerna och erbjuda dem information, bland annat genom att besöka olika konferenser.
– Vi kommer att åka ut och diskutera detta med skolcheferna. Vi vill få de att förstå vilka resurser och förutsättningar som behövs för fritidshemmen, säger Bengt Thorngren.
 

De nya råden publicerades i Skolverkets författningssamling (Skolfs) i juli, och även på Skolverkets webb (länk nedan). En tryckt version kommer att spridas i början på höstterminen. Skolverket planerar att ta fram även ett självskattningsverktyg (Bruk) för fritidshem, för att komplettera de allmänna råden.

ur Lärarförbundets Magasin