Läs senare

Inspirerar till nya arbetssätt

Bokrecension"Värdeskapande lärande" beskriver på ett underhållande sätt hur jag kan öka elevernas engagemang och inspirerar till att våga testa, skriver Åsa Johansson Mernelius.

03 sep 2019

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Lärarförlaget

Värdeskapande lärande beskriver högstadieläraren Maria Wiman enkelt och underhållande hur man kan arbeta på ett sätt som ökar elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. I huvudsak går det ut på att hitta en mottagare för det eleverna gör i klassrummet. Wiman låter exempelvis sina elever skriva och läsa sagor för förskolebarn, passar på att lära eleverna om barnkonventionen när de är engagerade och vill hjälpa en barnsoldat, och uppmuntrar dem till att försöka få UR att göra fler avsnitt av deras favoritserie.

I didaktiska termer adderar Maria Wiman frågan ”För vem?” till de didaktiska frågorna.

Värdeskapande lärande ger ytterligare ett användbart redskap för hur man kan variera sin undervisning.

Att försöka få eleverna mer engagerade genom att erbjuda dem att göra skillnad är i sig inget nytt. Vad är då nytt i boken? Styrkan är att Wiman presenterar en pedagogisk modell för hur man praktiskt kan organisera sin undervisning och att hon lyfter in aktuell forskning. Maria Wiman lägger ihop flera av lärarens kända redskap, som att ge utrymme för elevinflytande, ge tydlig struktur, använda formativa arbetssätt och kamratbedömning.

Foto: Istockphoto

Arbetssättet ger gott om utrymme till inkludering då alla elever inte alltid ska göra samma sak. I ledarskapet förmedlas ett dynamiskt mindset och uthållighet, (så kallad gritt). Maria Wiman ger svar på praktiska frågor om exempelvis bedömning, samt berättar om fallgropar och omgivningens både väldigt positiva men ibland negativa reaktioner.

Värdeskapande lärande ger ytterligare ett användbart redskap för hur man kan variera sin undervisning. Men du bör vara medveten om balansen mellan process och centralt innehåll – risken är annars att tiden används ineffektivt. Om du som pedagog känner dig säker i ditt centrala innehåll och flexibelt kan lyfta in detta i Wimans modell är det en användbar arbetsform.

En stor bonus med att periodvis ägna sig åt värdeskapande undervisning, där klassen tillsammans arbetar för ett gemensamt mål, är att man automatiskt förbättrar sammanhållningen. Med värdeskapande undervisning arbetar man med övergripande mål i läroplanen, vilket man annars måste ta tid till och göra på något annat sätt. Och bara det kan göra det värt att testa.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com