Läs senare

Integrera ”pratet”

KrönikaUtmaningen ligger i att integrera och utforma det eleverna kallar ”prata”, så att det blir en naturlig och viktig del i elevernas görande och lärande, skriver Peter Hasselskog.

12 dec 2018
Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet.
Foto: Emelie Asplund

”Ska vi prata eller jobba?”  De flesta slöjdlärare har hört frågan när eleverna kommer in till lektionen. Och det är då ingen tvekan om att eleverna hoppas på att det är ”jobba” som gäller. Jag föreställer mig att också lärare i bild, musik, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa har mött liknande frågor från eleverna. Men hur många lärare i till exempel matematik eller engelska får samma fråga, och är det positivt eller negativt att frågan ställs?

Att ”prata och jobba” kan relateras till det vanliga, men svåra, begrepps­paret ”teori och praktik”. Det kan också relateras till Skolverkets utvärderingar av bild, musik och slöjd:

Det praktiska hantverket, bildskapandet, musicerandet och framställningen av slöjdprodukter har fortfarande en självklar plats i de tre ämnena. Vi befarar dock att ett ensidigt fokus på ”produktionen” i ämnena kraftigt minskar möjligheterna för eleverna att utveckla de andra förmågor och kunskaper som ämnena också syftar till att utveckla (Skolverket, 2015, s. 22).

Görandet är och har alltid varit centralt i och för slöjdundervisningen. Men det får inte bli ”antingen eller”. I de praktisk-estetiska ämnena lär sig eleverna i och genom görandet. ”Kunskap i handling” är våra ämnens kunskapsform, det ska vi vara tydliga med och stolta över!

Som lärare kan det vara svårt att planera för en muntlig genomgång eller diskussion, och att stå på sig och genomföra den om eleverna uppfattar att det sker på ”be­kostnad” av deras tid för eget slöjdande. Utmaningen ligger i att integrera och utforma det eleverna kallar ”prata” så att det blir en naturlig och viktig del i elevernas görande och lärande. Att ”prata och jobba” är två nödvändiga och oskiljaktiga delar av undervisningen i våra ämnen, även om det där finns fler och ofta mer lämpade kommunikationsformer än den verbala i just dessa ämnen.

Kanske skulle eleverna ha lättare att förstå vikten och vitsen med en muntlig genomgång om man som lärare ibland provade att bemöta deras frågor under pågående slöjdande med en motfråga: ”Ska vi prata eller jobba i dag?”

Läser just nu

  • Lärarförbundets lönestatistik. När ska lärarutbildare få samma lönenivåer som grundskollärarna?
  • Nya forskningsanknutna eller ämnesdidaktiska texter på Slöjdlärarportalen.
  • DN och GP. Får vi någon regering och ny skolpolitik?

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com