Läs senare

”Jag vill fortsätta utvecklas”

26 aug 2016

Hej Åsa! Du är stolt över hur du jobbar med elevinflytande, berätta?

– Sedan ett par år har vi fritidsråd där eleverna får fundera på vad vi gjort senaste veckan, vad vi tränat på i lärmiljöerna och vad de vill att vi ska göra nästa vecka. Vi har inte en storsamling utan har valt att prata i mindre grupper om fyra, fem elever och en pedagog. Fritidsråden ger en annan relation till barnen, vi vuxna ser och bekräftar alla och eleverna känner att de blir lyssnade på. Det gör att vi kan erbjuda nya aktiviteter som de önskar, som parkour i gympasalen. Eleverna får vara med och genomföra saker och visa vad de kan.

Ni jobbar mycket över åldersgränserna?

– På fredagar samlas hela fritids och har till exempel disco eller bio. Vissa barn tycker det är jättespännande, medan andra hellre stannar på sin avdelning. Fritidshemmet erbjuder även en ”kurs” en dag i veckan i några veckor inom olika områden som skapande, natur, rörelse och drama. Vi vuxna delar upp oss och eleverna från olika avdelningar får fördjupa sig i ett ämne tillsammans. På vårterminen är det extra viktigt med gemensamma stunder eftersom en del av de yngre ska byta till en ny avdelning till hösten. Så jag jobbar mycket med det.

Du är också lärare i idrott och hälsa. Hur använder du det som fritidspedagog?

– I dag har jag en stor barngrupp och många med stort rörelsebehov – riktiga energiknippen. Det gör att jag planerar mycket utevistelse, gemensamma lekar och fritidsgympa. Skolan ligger i en fotbollsby så många elever har det intresset. Vi har en skolgård med konstgräs, en liten gymna­stiksal och fina grönområden som vi utnyttjar.

Du är utvecklingsledare och jobbar mycket med att förklara vilket lärande som sker i fritidshemmet. Berätta mer om det!

– Jag fick en del frågor förr från föräldrar som undrade: Vad gör ni egentligen på fritids? Eller: ”Ni gör så mycket men vi vet aldrig när …” Föräldrarna här är aktiva och vill ha inflytande. Så vi startade ett veckobrev och föreläste på temat: Varför fritids? Fritids har ju styrdokument. Så vi skrev ner delar ur läroplanen och allmänna råd för att visa upp hur fritids är en lärande miljö. Nu har vi alltid våra pedagogiska planeringar uppsatta på väggen så att barn och föräldrar kan läsa. Det är ett par punkter om vad vi gör och varför – enkelt formulerat för att barnen ska förstå. Att vi ska lära oss samarbeta, röra på oss med glädje och leka gemensamma lekar till exempel. Och en glad bild bredvid.

Namn: Åsa Christensson

Ålder: 44 år

Arbetsplats: Glumslövs skola

Bor: Landskrona

Lön: 32 200 kronor

Utbildning: Fritidspedagog 1997, lärare i idrott och hälsa 2013, Malmö högskola.

Viktigast just nu …

… på din arbetsplats? 

”Vi står inför flytt till nya klassrum. Vi har inga egna lokaler så vi måste samarbeta, lärare och fritidspersonal. Vad ska köpas in till hösten? Med de äldre eleverna söker vi balans mellan IKT och det sociala samspelet. Vi hänger på digitalt för att få eleverna att stanna kvar. Så vi ska till exempel köpa in ’rollercoster’, en berg och dalbana via smartboard. Men eleverna behöver också annat än det digitala. Vi måste lära dem vad man kan göra utan paddan.”

… i samhället? 

”Dagens barn behöver en större förståelse för andra. Det har jag märkt de sista åren, att vi måste vårda varandra och språket mer. Många är lite ego i dag. Jag tror mycket på att vara ute tillsammans och lära sig värna om naturen. När eleverna kommer hem sätter de sig inne med telefonen.”

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com