Läs senare

Kan sen lämning sänka betyget?

04 dec 2019
Foto: Pixabay

Dilemma: En av mina elever lämnar alltid in uppgifter för sent. Jag är grundligt trött på det!
Kan jag ge henne lägre betyg av det skälet?

/Eivor

Svar: Enligt läroplanen ska lärare vid betygsättningen beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Lärare behöver dock kunna planera sitt arbete och sätta betyg på ett rättssäkert sätt. Det kan innebära att även om en lärare får tillgång till ett material är det inte självklart att materialet är möjligt att beakta vid betygsättning.

Det kan även vara så att ett sent arbete är mindre tillförlitligt och giltigt och därför tillmäts mindre vikt vid betygsättningen, än om det hade lämnats in i tid. Däremot går det inte att motivera en lägre värdering enbart på grund av att en uppgift lämnats in för sent.

Frågan om sent inlämnade arbeten och hur de ska hanteras undersöks för närvarande av Betygsutredningen. Ett betänkande kommer att läggas fram till regeringen i november.

Hannes Theander är undervisningsråd på Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com