Läs senare

Knackig start för läroplan i fritidshem

AktuelltFör två år sedan fick fritidshemmet en ny läroplan. Nu har Skolverket utvärderat hur det har gått med implementeringen och resultatet är dystert.

av Sebastian G Danielsson
31 jan 2019
31 jan 2019
”Personalen måste få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb”, säger Peter Fredriksson, Skolverket.
Foto: Skolverket

Uppdraget upplevs vara tydligt och nästan alla som arbetar med fritidshem känner till den nya läroplansdelen, både rektorer och anställda. Men det är alldeles för dåliga förutsättningar för att förverkliga målen, visar Skolverkets utvärdering. Många saknar fortfarande rätt utbildning – endast var fjärde anställd är behörig att undervisa i fritidshem. Dessutom upplever 36 procent av personalen att de inte har fått någon kompetensutveckling kring den nya läroplansdelen.

Bristande planeringstid är ett annat problem. Tre av fyra anställda på fritidshem har tre timmar eller mindre planeringstid per vecka, att jämföra med lärare i grundskolan som i genomsnitt har tolv timmar per vecka för planering av undervisning och kringarbete.

– Här måste ansvariga kommuner och fristående skolor analysera sin verksamhet och se till att personalen får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, säger Skolverkets general­direktör Peter Fredriksson i en kommentar.

Myndighetens utvärdering visar också att samverkan mellan grundskolan och fritidshemmet fungerar dåligt, trots att läroplanen har blivit tydligare i det avseendet. Enligt sex av tio anställda beror det på att rektorn inte skapar tillräckligt bra möjligheter för ett sådant samarbete.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com