Ingår i temat
Ämnen på väg
Läs senare

Kollegor möts i sociala medier

Fortbildning initieras ofta uppifrån. Fördelen med Facebook är att det kommer från lärarna själva, anser forskare Jorryt van Bommel.

av Karin Björkman
23 apr 2018
23 apr 2018
Kollegor möts i sociala medier
Bild: Anna Olsson

Jorryt van Bommel är lektor i matematikdidaktik vid Karlstad universitet och en av forskarna i projektet Fortbildning på Facebook. Hon och hennes kollegor vill ta reda på hur lärare som undervisar i matematik och svenska diskuterar och byter erfarenheter med varandra i olika Facebookgrupper.

Varför intresserar ni er för Facebook?

– Vi undersöker hur lärare själva skapar innehållet i sin professionalisering genom sociala medier. Vi har fokus på Facebook.

– Det är spännande eftersom det är informella samtal som i vanliga fall sker i lärarrummet. Nu är det online och tillgängligt för oss forskare. Det gör att vi kan se vad lärare, när de kan bestämma själva, vill veta eller vad de delar med sig av. Lärarna deltar som individer, men det sker även en kollektiv ämnesdidaktisk kunskapsutveckling.

Hur har ni gjort?

– Vi har studerat inlägg i stora Facebookgrupper. Dels handlar det om innehållet, det vill säga vad lärarna pratar om. Men vi ser även vilka typer av inlägg de gör. Vad har de för frågor och funderingar och vad delar de med sig av? Handlar det om ämnesdidaktiska frågor eller mer praktiska, organisatoriska frågor och om skolan i allmänhet? Vi har också intervjuat lärare och gruppernas administratörer och bland annat frågat dem vad de får ut av att vara med i grupperna.

– Just nu undersöker vi om det sker något lärande i grupperna. Då använder vi oss av både inläggen och intervjuerna.

Varför valde ni just matematik och svenska?

– Det är två stora ämnen som involverar en stor del av lärarpopulationen.

Vad diskuterar lärare i grupperna?

– Det är väldigt mycket ämnesdidaktik, i det här fallet kring ämnena matematik och svenska. Det är vanligt med frågor om läromedel, samt med funderingar kring ett specifikt lektionsinnehåll som ”Hur gör du när du undervisar om dubbelt och hälften i årskurs 2?”.

Vad är fördelarna med dem?

– Jag tycker att det lyfter fram lärares egen vilja och egna kunskaper. Det som lärare kan och gör blir synligt. Annars handlar många inlägg ofta om vad lärare inte kan. Så när en lärare frågar något, är det ett flertal andra i gruppen som kan ge svar. De ger också mig som forskare och lärarutbildare en bra inblick i vad som pågår i skolan.

Är det någon skillnad på hur grupperna i de olika ämnena fungerar?

– Nej, de är väldigt lika när det gäller innehållet i inläggen i grupperna. Det som skiljer sig åt är att lärare i grupper med svenska är lite mer aktiva på dagtid. Matematik­lärarna är lite mer aktiva efter arbetstid. Men varför det är så vet vi inte. Det är stor skillnad på hur aktiva olika grupper är. Vissa
har upp till 20 inlägg per dygn, andra bara något enstaka.

Forum för fortbildning

Projektet Fortbildning på Facebook, som studerar lärares kompetens­utveckling på Facebook, pågår 2016–2019. Forskarna i gruppen är Jorryt van Bommel, Yvonne Liljekvist, Ann-Christine Randahl och Christina Olin-Scheller.

Nyfiken på Facebook och matematik­undervisning? Här är några exempel 
på grupper. De har ingen relation till forskningsprojektet. Matematikunder­visning, Matematik F–3 och Verklighetsanknuten matematik.

Vad tycker lärarna att det ger dem?

– De tycker att de får ett forum att diskutera i där de får svar på frågor och funderingar. De får fler kollegor än dem som finns på den egna skolan och som de kan kontakta. De kan också välja mellan olika grupper på Facebook. Behovet kan ändras över tid och nya grupper tillkommer ständigt.

Har du tips till lärare som inte är med i någon Facebookgrupp än?

– Jag tror att det kan vara bra att gå in i en grupp och titta på vad som pågår. Vissa grupper är offentliga och man behöver inte själv vara aktiv för att ta del av saker.

Hur använder du själv Facebook?

– För det mesta privat. Jag är född i Nederländerna och det är lätt att dela med sig och hålla kontakt med släkt och vänner. Jag använder det också på jobbet, men är inte aktiv i grupperna eftersom jag forskar om dem.

ur Lärarförbundets Magasin