Läs senare

Kollegor ska lyfta läsningen ihop

04 feb 2014

Illustration: Ida BjörsEn fortbildning för lärare i läs- och skrivundervisning under fyra år. Det är regeringens recept för att höja svenska elevers läsförståelse. Skolverket får i uppdrag att genomföra kompetensutveckling av lärare genom så kallat kollegialt lärande. Ett steg är att utveckla en särskild webbplats med relevant stödmaterial, som grundar sig på forskning.

Skolverket ska också utbilda lärare till handledare som ska handleda grupper av lärare i läs- och skrivutveckling. I första hand satsar man på att fortbilda svensklärare och lärare i förskoleklass, men även andra lärare kan komma i fråga.

Erik Nilsson är ansvarig för satsningen på Skolverket. Han är glad över att uppdraget är så öppet formulerat.

– Läs- och skrivutveckling berör ju inte bara svensklärare, utan i stort sett alla lärare. Språkutveckling är en uppgift för alla ämnen. Självklart också i förskolan.

Därför kommer Läslyftet förmodligen att ha en snävare del som riktar sig till svensklärare och en bredare del som vänder sig till alla lärare. Annars tycker han att det är för tidigt att beskriva närmare hur satsningen kommer att utformas. Just nu sammanställer man på Skolverket forskning och försöker få en överblick av läget. Men man kommer att hämta inspiration från Matematiklyftet och hur man där arbetar med kollegialt lärande.

Vad gäller för lärare i svenska som andraspråk?

– Undervisning för nyanlända har redan fått ganska stora insatser i kompetensutveckling. Men annars borde de rimligen ingå i svensklärarkollektivet, säger Erik Nilsson.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com