Läs senare

Konferenser om dans och drama

29 nov 2011

Tidigare har Lärarförbundet haft ett särskilt dansråd, men det har legat nere under ett par år. Eftersom behovet av ett organ, som även samlar danspedagogers specifika frågor, kvarstår har förbundsstyrelsen beslutat att utvidga ämnesrådet för drama och teater så att även dans inkluderas.
I rådet finns nu två danspedagogiska representanter, Monika Leiman och Märtha Pastorek Gripson. Om du har fackliga frågor eller önskemål av danspedagogisk art är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under Ämnesråd/drama, dans och teater.

Den här gången vill vi passa på att tipsa om konferenser med fokus på dans och drama.

I början på november hade Kollegiet för konstarter och lärande vid Göteborgs universitet en konferens om dans med fokus på forskning, där olika forskare bidrog med sina perspektiv på dansens roll i skolan.

Syftet var att forskningsförankra det danspedagogiska arbetet i olika skolformer, och att lyfta fram möjligheter och problem kopplat till danspedagogisk praktik.

För er som vill blicka lite längre framåt kan daCi (dance and the Child international), en konferens i Taiwan, vara något att ta sikte på. Syftet med konferensen är att pedagoger, konstnärer och forskare från hela världen ska samlas och fokusera på barn och ungas möjligheter att möta dans. Den äger rum 14–21 juli 2012 . Sök stipendium och åk!

Nästa år blir det också en stor konferens med fokus på drama. Drama Boreale 2012, den sjunde nordiska nätverkskonferensen, går av stapeln 6–10 augusti 2012 i Reykjavik på Island.

Temat är jord – luft – vatten – eld med det underliggande temat humor. Temat kommer att belysas och diskuteras av forskare, föreläsare och konstnärliga grupper. Det blir parallella sessioner och workshops att välja mellan, liksom tid för diskussioner, utbyten och reflektioner.

Konferensen kommer att ledas av FLÍSS, den Isländska Dramaföreningen, i samarbete med Institutionen för Pedagogik vid Islands universitet. Läs mer på: www.dramaboreale.is.

ur Lärarförbundets Magasin