Ingår i temat
Ideal
Läs senare

Konsten öppnar elevernas ögon

TEMA IDEALIdeal uppmärksammas bäst när eleverna får upptäcka dem själva. Det tycker Jessica Damgaard Edström som lockar fram reflektioner med samtidskonst.

21 okt 2016

Foto: Mattias Johansson

Jessica Damgaard Edström har de senaste åren haft samtidskonst som en avslutningsuppgift under hela niornas sista termin i bildämnet. Uppgiften får eleverna att reflektera kring vårt samhälle i dag och frågor som identitet, beteende och normer.

– Själva tanken bakom samtidskonsten är ju att kritiskt granska sin samtid, så det blir naturligt för eleverna att diskutera de här sakerna, säger hon.

Jessica Damgaard Edström brukar börja med att föreläsa om att samtidskonst och alla konst-ismer genom historien är ett sätt att reagera på tiden man lever i. Hon pratar även om ideal inom konsten, att det som anses vara fint och fult i dag inte alls var det i en annan tidsperiod. En diskussion om modets förändring brukar engagera. Efter det åker eleverna till Kalmar konstmuseum för att lära mer om samtidskonstnärer. I våras besökte de till exempel en utställning om Glasriket som satte ljuset på det snabba konsumtionssamhälle vi lever i i dag.

Syftet är att få eleverna att fundera och diskutera kring hur vår tid ser ut, något de sedan får gestalta i egna samtidsverk. Till det får de fria tyglar, enda kravet i år har varit att de ska återanvända material. Måleri, animering, dansvideor – allt är tillåtet.

Arbetsuppgiften leder till att viktiga reflektioner kommer upp till ytan, som stress inför gymnasiet, snedfördelning av resurser inom idrott och kroppsideal.

– Det är ju till exempel jättekänsligt att prata om hur man ska se ut, men de kommer in på sådana saker, säger Jessica Damgaard Edström.

Hon nämner ett verk som två elever har gjort, »den stigmatiserade kroppen«. I foton på ben och en överkropp skildrade eleverna med olika nivåstreck hur utmanande klädseln anses vara beroende på hur långt ned byxorna går eller hur högt skjortan är knäppt. De ville visa att man stämplas som pryd om skjortan är knäppt högt upp i halsen, som okej om den bara är lite uppknäppt, men sexig om skjortan är för mycket uppknäppt.

Foto: Mattias Johansson– Diskussionen som deras verk drog i gång med klasskamraterna blev jättespännande. Till exempel började killarna reagera på att de också förväntas vara på ett visst sätt.

Precis det vill Jessica Damgaard Edström uppnå – att eleverna själva upptäcker hur de påverkas av sin omvärld. Genom normkritisk pedagogik arbetar hon särskilt aktivt med att belysa normer och stereotyper för att få eleverna att se bortom dem och inte begränsas av föreställningar om hur de bör vara.

– Mina elever ska veta att alla möjligheter finns, säger hon.

Alla grupper inkluderas i Jessica Damgaard Edströms undervisning, till exempel konstnärer av olika kön och från olika kulturer. Hon fokuserar inte på majoriteten, i så fall för att peka ut vilken norm som utesluter personer ur sammanhanget. För att inte fastna i sin egen bubbla varierar hon undervisningens utbud och närmar sig områden hon inte har så mycket förkunskaper om.

– Det handlar om att tänka utanför sin egen normvärld.

Jessica Damgaard Edström reflekterar också ständigt över normer som hon själv riskerar att reproducera. Risken är annars att eleverna formas av hur hon som lärare tycker och tänker. För även om man arbetar efter läroplanens värdegrund om allas lika värde är det ofrånkomligt att föra vidare normer och värderingar som på gott eller ont kan påverka eleverna, anser hon. Visar en lärare bara västerländsk konst är risken att all annan konst ses som annorlunda och att elever med rötter i andra kulturer känner sig utestängda från konstens värld.

Jessica Damgaard Edström granskar sitt lärmaterial innan hon använder det igen för att upptäcka om hon för vidare något hon inte reflekterat över. Hon har till exempel upptäckt att hon flera gånger sagt frasen »när ni går på universitetet …«, och därmed förutsatte det utan att tänka på att det kanske inte är vad alla vill eller har möjlighet till.

– Man måste ifrågasätta varför man själv tänker och tycker på ett visst sätt, säger Jessica Damgaard Edström.

Precis som eleverna med andra ord. 

Samtidskonst är precis som det låter, ett ganska vagt begrepp som syftar på konst som görs i vår samtid. Gränsen är därför lite flytande, men utvidgat kan begreppet omfatta konst även från sent1960-tal. Samtidskonst kan innefatta allt från måleri till skulpturer.

Källa: Wikipedia

Spara

Spara

Mer ur temat Ideal (7)

ur Lärarförbundets Magasin