Läs senare

Kräver handlingsplan mot extremism

11 apr 2018

Barnombudsmannen, BO, kräver att regeringen antar en nationell handlingsplan mot våld mot barn. Det är ett av förslagen i BO:s rapport om barn och ungas erfarenhet av våldsbejakande islamistisk extremism.

BO vill också att det säkerställs att barn och unga som har involverats i våldsbejakande islamistisk extremism görs delaktiga i planeringen och genomförandet av insatser från socialtjänsten.

– Barnens berättelser visar att Sverige inte lever upp till barnkonventionen för de barn som berörs av våldsbejakande islamistisk extremism, inte minst rätten att skyddas från våld. Samtid­igt visar forskning att barn som utsätts för eller bevittnar våld, löper större risk att utsättas för eller utsätta andra för våld senare i livet, säger vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist.

BO har på regeringens uppdrag intervjuat och talat med barn som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte. Ungefär 300 personer beräknas ha rest till framför allt Syrien och Irak. Flera har tagit med barn.

 

 

ur Lärarförbundets Magasin