Läs senare

Kulturens läkande kraft

av Helena Ingvarsdotter
01 Feb 2018
01 Feb 2018
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Att måla är att trösta sig själv när världen inte förstår. Orden är Jessica Eneroths, en av deltagarna i tv-programmet där Lars Lerin ordnar konstskola för människor med olika funktionsnedsättningar. Jessica berättar i tidningen Heja olika om hur målandet hjälpt henne ur ett destruktivt beteende då hon skar sig för att lindra oro och depression.

Det finns vetenskapligt stöd för hennes erfarenheter. Forskning vid Sahlgrenska akademin visar att bildterapi gjorde patienter med depression bättre.

På senare tid har ett antal forskningsrapporter om positiva samband mellan kultur och hälsa presenterats. Nyligen kom en svensk studie som visar att dans är bra för patienter med Parkinsons sjukdom. Dans kan stärka deras självförtroende och minska rädslan för att falla. Och i somras lade en arbetsgrupp i det brittiska parlamentet fram en rapport som slår fast att musik, konst och andra kulturformer förbättrar patienters hälsa och livskvalitet.

Även i svensk politik är frågan intressant. Regeringen har bett Kulturrådet att under 2018 undersöka hur det strategiska arbetet med samverkan mellan kultur- och hälsoområdet ser ut i landet. Tanken är att hitta och sprida goda exempel kring kulturens roll för förebyggande folkhälsoarbete, främjande av psykisk hälsa och inom sjukvården.

Spännande, tycker jag. Kanske kommer arbetet att leda till att fler förstår hur viktiga de estetiska uttryckssätten är för människan och samhället? Låt oss hoppas det!

ur Lärarförbundets Magasin