Läs senare

Kunnigt och inspirerande om SO

BöckerMikael Bruér vill lyfta fram SO-ämnenas roll i samhället. Med den här boken bidrar han i högsta grad själv till att ämnena blir synliga, menar recensenten Ewa Wåhlin Börjeson.

26 sep 2018
Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen, universitetsadjunkt, lärarfortbildare och en aktiv twittrare.
Foto: Mikael M Johansson

SO-ämnena i blickfånget: Geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap

Mikael Bruér

Gothia Fortbildning

Bokens författare Mikael Bruér oroas av att SO-ämnena fått en mer tillbakadragen roll i samhället. Han vill därför att vi SO-lärare, som kollektiv, ska göra vårt yttersta för att lyfta fram betydelsen av våra ämnen. Genom den här boken bidrar han själv engagerat, kunnigt och inspirerande till detta. Mikael Bruér är förutom SO-lärare också provkonstruktör, föreläsare och universitetsadjunkt i SO-ämnen och digitalisering.

På ett förtroendegivande och lättläst sätt guidar han läsaren genom den koncentrerade bokens olika och kompletterande delar. Han avhandlar SO-läraren i omvärlden och i yrkes- och bedömningspraktiken. Därefter tar han upp sina tankar om hur han konkret arbetar med de olika ämnena. Genom infällda QR-koder kan läsaren ta del av material från olika arbetsområden och faser av undervisningsprocessen.

Där finns exempelvis inspirerande upplägg om etik, fältstudier, terrorism och extremism.

Bokens didaktiska resonemang är tydligt förankrade i såväl styrdokument som i den egna praktiken. Speciellt uppskattar jag de nyanserade beskrivningarna av hur han brottats med Lgr 11, kommentarmaterial, kunskapskrav och värdeord. Och då inte minst den övergripande bedömningsmodell som detta resulterat i. Den lathunden kommer jag definitivt använda i undervisningen och tipsa kollegorna om.

Även om boken ska handla om SO, och det finns mycket att hämta i de olika ämnena, är det historieämnet som får mest utrymme. Delarna om historiebruk tar jag emot som en efterlängtad gåva. Här finns bland annat en fruktbar modell för att lära eleverna analysera olika typer av historiebruk och ett intressant upplägg för hur man, med hjälp av Hoola Bandolas låt Keops pyramid, kan introducera historiebruk för eleverna i årskurs 7.

Är du SO-lärare på högstadiet och vill utvecklas som lärare? Läs då Bruérs bok. Den ger dig kunskap, inspiration och digitala, samt andra, verktyg som är användbara i din vardag. Håll också tummarna för att han fortsätter skriva angelägna didaktiska SO-böcker.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com