Läs senare

Lång väg till legg för lärare i specialidrott

Drygt 7 000 elever läser ämnet specialidrott på gymnasiet. Oftast sköts undervisningen av tränare från idrottsrörelsen. Få är behöriga lärare.

31 aug 2015

Ämnet är sedan 2011 klassat som ett yrkesämne. Yrkeslärare är undantagna från legitimationskraven. Det innebär att lärarna får undervisa och sätta betyg utan lärarlegitimation om de är tillsvidareanställda på skolan.
De lärosäten som utbildar lärare i idrott och hälsa tycker att det är fel att ämnet klassas som yrkesämne. De vill hellre se att utbildningen till lärare i specialidrott ska ingå i ämneslärarutbildningen. I så fall skulle det krävas legitimation för att få sätta betyg i ämnet.

Så länge specialidrott är ett yrkesämne är det yrkeslärarutbildningen som står till buds för den som vill skaffa sig behörighet. Yrkeslärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning, gemensam för alla som ska undervisa i yrkesämnen. Mycket få lärare i specialidrott har läst den lärarutbildningen.

De flesta är i stället tränare eller instruktörer från klubbar och många har sin idrottsutbildning via något av specialförbunden inom Riksidrottsförbundet, RF. En del har gått tränarutbildning på högskolan. Det finns också tränare som inte ens är anställda på skolan, visar forskaren Magnus Ferrys avhandling från förra året. Tränarna månar om elevernas träning, men följer inte alltid kursplanerna.

– I praktiken löser skolorna bristen på behörighet så att behöriga lärare samarbetar med tränare som har spetskompetens i specialidrott. Eller så skriver rektor under betygsdokumenten, säger Magnus Ferry.

Till saken hör att specialidrottsprogrammen är en god affär för skolorna. Utbildningarna lockar elever som inbringar pengar.

Riksidrottsförbundet som är en viktig aktör i frågan tyckte tidigare att det var rätt att specialidrott klassades som ett yrkesämne. Ett av huvudargumenten var just undantaget från legitimation. Men nu har RF ändrat sig, berättar idrottschefen Peter Mattsson.

– I dag tycker vi att legitimationen är ett bra skäl till att klassa om ämnet. Vi ser en möjlighet att lyfta utbildningsnivån hos dem som undervisar i special­idrott. Vi tror att krav på högre utbildning är ett sätt att lyfta idrotten, säger han.

Och forskningen är åtminstone delvis inne på samma linje:

– Specialidrott kvalar inte in bland yrkesämnena, säger Magnus Ferry, som forskar i idrottspedagogik vid Umeå universitet. Enligt kursplanen ska läraren undervisa bland annat i anatomi, fysiologi, humanbiologi, skadelära, nutrition och ledarskap.

Det kräver enligt honom en akademisk utbildning. Men å andra sidan är specialidrottens huvudsakliga uppgift att utbilda elitidrottare och då behöver man ha expertkunskaper i den idrotten.

– De kunskaperna har endast tränare, menar Magnus Ferry.

De senaste åren har idrottshögskolorna, som utbildar lärare i ämnet idrott och hälsa, försökt påverka regeringen att ändra klassificeringen av special­idrott, så att ämnet inte längre ska räknas som yrkesämne. Då skulle ämnet kunna ingå i en ämneslärarutbildning tillsammans med idrott och hälsa eller ett annat ämne.

Det skulle också öppna dörrarna för lärare med tränarutbildning från högskolan att läsa kompletterande pedagogisk utbildning och den vägen bli behöriga lärare, menar Karin Henriksson-Larsén, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Det går inte så länge specialidrott är ett yrkesämne.

– Det är inte säkert att studenterna på lärarutbildningen skulle bli fler. Men det skulle spela stor roll för högskolor som vill ge kompletterande pedagogisk utbildning till dem som gått tränarutbildning, säger hon.

En sak till som utmärker ämnet specialidrott är att idrottsrörelsen har stort inflytande över utbildningarna. Special­idrottsutbildningarna godkänns av Skolverket, men på rekommendation av RF:s olika specialförbund. En skola som till exempel vill starta fotbollsutbildning ansöker först hos Svenska Fotbollförbundet.

För att få en bättre likvärdighet startar Skolverket i höst en pilotutbildning för att fortbilda tränare och instruktörer i betyg och bedömning. Faller det väl ut blir det en nationell satsning. Skolverket planerar också ett årligt forum för rektorer och ansvariga för special­idrotts­programmen runt om i landet. Upplägget kommer från lärarlyft i andra ämnen, men görs i mindre skala.

Som enda högskola utbildar GIH i specialidrott på akademisk nivå, som en del i ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa. GIH fick tillstånd att examinera när specialidrott ännu inte hade fått någon klassificering, alltså innan det blev ett yrkesämne. Om ett år tar de första studenterna examen. De kan ansöka om legitimation i idrott och hälsa, men inte i specialidrott om inte klassificeringen ändras.

Det tar lång tid att utbilda lärare i specialidrott och att vidareutbilda dem som undervisar i dag. Men för många handlar det om att komplettera och har man läst fördjupningskurser kanske det inte behöver handla om så många poäng för att kunna plocka ut en lärarexamen, tror Magnus Ferry.

RF och högskolorna har haft kontakt med utbildningsdepartementet under flera år. Men sedan den nya regeringen tillträdde har det varit tyst. Efter jul skrev förbundet ett brev som departementet inte besvarat.

– Jag hoppas det händer något, men jag är lite osäker på var frågan ligger nu, säger Peter Mattsson från RF.

När tidningen miVIDA söker högskoleminister Helene Hellmark Knutsson svarar hennes pressekreterare att frågan bereds inom regeringskansliet, men hon kan inte ange någon tidsplan.

Specialidrott

Specialidrott är ett ämne på gymnasiet och vänder sig till elever som satsar på elit­id­rotts­karriär. Specialidrott får bara ges på Riksidrottsgymnasier och på nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Kvaliteten på Riksidrottsgymnasierna kontrolleras av Riksidrottsförbundet och NIU godkänns av Skolverket på rekommendation av specialid­rottsförbunden. 269 skolenheter har specialidrott, en skola kan vara uppdelad i flera enheter.

Skolverket har ingen statistik över hur många som undervisar i specialidrott. Exakta uppgifter om hur stor andel av lärarna som saknar behörighet finns inte heller.

Fram till 2002 fanns en särskild utbildning för lärare i specialidrott på flera lärosäten. Nu finns den endast på GIH.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com