Läs senare

Lång väntan på legg

I januari hade Skolverket utfärdat cirka 14 030 legitimationer till lärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Ämneslärare kommer sent i prioritets- ordningen av lärarkategorier som ansöker. Därför kan du få vänta ett tag till.

27 feb 2013

I januari hade 12 560 lärare fått behörighet i idrott och hälsa i grundskolan och 1 075 i gymnasiet. I hem- och konsumentkunskap hade 395 lärare fått behörighet.

Niclas Westin, enhetschef på Skolverket, berättar att de först prioriterat ansökningar från de lärargrupper som är lättast att bedöma. Den lärargrupp som snabbast kunnat få ut sina legitimationer är förskollärarna, eftersom de har en egen examen som är lätt att identifi­era. Därefter har man satsat på utbildade till mellanstadie- och årskurs 1–7- lärare där de som har tillval mot idrott och hälsa kan ha fått sin legitimation nu. De rena ämneslärarna är den kategori där man handlagt minst ärenden.

– När det gäller lärare i olika ämnen är det krångligare och mer tidskrävande, berättar Niclas Westin.

– När de läst olika typer av ämnes­stud­ier är det ett detektivarbete, säger han.

Men nu är Skolverket i gång även med ämneslärarnas ansökningar. Man diskuterar också hur man ska hantera ämneslärares eventuella behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasiet.

– För hem- och konsumentkunskapslärarna finns det yrkesämnen där vissa kan tänkas ha behörighet, säger Niclas Westin.

Dit kan till exempel ämnen räknas inom livsmedel och näringskunskap. För en ämneslärare i idrott och hälsa kan specialidrott kanske vara ett tänkbart yrkesämne beroende på lärarens erfarenheter. Att utreda yrkesbehörighet för ämneslärare är komplicerat och det gör att ansökan tar ännu längre tid att hantera. Det är inget som Skolverket vill göra om inte prövningen efterfrågas av den sökande. Därför arbetar man nu på ett förslag på hur man ska hantera frågan smidigast.

Än så länge märker nog inte lärare av legitimationsreformen så mycket. Arbetsgivarna har desto mer att fundera över. I skollagen står att ”endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen”. Den 1 juli 2015 träder reformen i kraft fullt ut. Redan 1 december 2013 ska den som söker ny tjänst kunna visa upp en legitimation för att kunna tillsvidare­anställas.

Kommunerna kan i dagsläget inte på egen hand gå in i Skolverkets databas och se vilka – eller ens hur många – som har fått legitimation. Skolverkets register är inte öppet, men samtidigt är det en allmän handling enligt offentlighetsprincipen och information kan lämnas ut vid begäran. Rektorer har rätt att få uppgifter om en viss person är legitimerad i samband med tjänstetillsättning.

Legitimationen kommer elektroniskt, som pdf-fil, till en angiven e-postadress. När man sedan söker en tjänst visar man upp en pappersutskrift för arbetsgivaren.

– Det är förstås viktigt att det går att verifiera att det inte är en förfalskning och därför kan arbetsgivaren höra av sig till Skolverket, säger Niclas Westin.

Han menar att man kallt måste räkna med att det kan förekomma falska legiti­m­ationer.

– Att fiffel förekommer med till exempel examensbevis är inget nytt och det har man sett i andra sammanhang, säger han.

Mer om Lärarlegg:

Mer information finns på skolverket.se, välj fliken ”Fortbildning & bidrag”, därefter ”Lärarlegitimation”. Där kan du också ansöka om legitimation.

Förtydligande: Många lärare med årskurs 1–7 lärarutbildningar har läst idrott och hälsa som tillval och får då behörighet endast i årskurs 1–7.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com