Läs senare

Lär ut för att lära in

Han är danspedagogen som blivit Årets Värmdöbo 2015 och skrivit styrdokument för dansen på kulturskolan. Men han började sin karriär i mammas häst- och hundaffär.

30 okt 2015

Foto: Johan MarkussonMagnus Anderson har arbetat som danspedagog i tio år. Han lär eleverna att skapa sina egna danser, men lär inte ut vad som är bra och dåligt. Han undervisar dans för blivande lärare i idrott och hälsa och hans sätt att undervisa intresserar andra danslärare.

– Jag lär inte ut. Jag ger mina elever verktyg att lära in i stället, säger han.

Själv hade han en krokig väg till yrket, från att vara genomusel under skolans idrottslektioner, till sin mammas häst- och hundaffär i Karlstad, via utbildning till dansare och musikalartist, till dansstudier i New York. Efter det undervisade han i dans i Värmland, gick på Danshögskolan och arbetar nu sedan nio år på kulturskolan i Värmdö. Hans elever är mellan sex och 14 år och han använder samma upplägg för alla: konceptuellt lärande, förankrat i forskning om hur hjärnan utvecklas och fungerar. Visst undervisar han i form också, som att lära ut steg, men inte förrän eleverna är äldre.

– Skolans uppgift är att skapa människor som kan ingå i ett samhälle, i ett sammanhang. Då måste de lära sig att tänka själva, säger han.

Efter uppvärmning låter han eleverna undersöka ett av 15 olika analysbegrepp som flöde, kroppsdelar eller balans. Under tredje delen av lektionen övas förmåga och fakta, som sedan följs av att skapa något från de fakta som övats. I skapandet lämnar han över nästan allt till eleverna själva. Det är de som ska lära sig.

– Det viktiga för mig är att aldrig värdera det jag ser. Mina elever får vara i balans men också ur balans, de får dansa snabbt men också långsamt. Att arbeta med kontraster och motsatser och att till exempel få tillåtelse att ramla, under uppsikt förstås, är viktigt.

Han gillar styrdokument, vill ha syfte och mål med sin undervisning. Eftersom kulturskolan inte har nationella styrdokument har han skrivit egna, vilka är populära bland andra danspedagoger.

Han önskar att fler skrev ner hur de undervisar, så att det fanns ett paraply med olika metoder.

– Det jag önskar är att ge män­niskor metoder, verktyg, till att bli sig själva, även som lärare.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com