Läs senare

Lära, leva, utvecklas

08 Nov 2011

Nu förs en häftig debatt om vi som fritidspedagoger ska ha legitimation eller inte, ibland känns det som att vi fastnar i denna fråga. Jag kan också känna att här uppe i norr har inte diskussionen tagit samma fart som i södra delen av landet, men den kommer säkert hit upp också.
Efter senaste mötet i ämnesråd Fritidspedagogik kände jag att nu måste vi fokusera på något annat – vi måste titta på det vi är bra på som fritidspedagoger och inte fastna i legitimationsfrågan.

Vi måste använda våra styrdokument och koppla dem till det arbete som vi faktiskt gör och visa att på fritidhemmen lär vi oss massor av saker. Många har redan ett kvalitets- och utvecklingsarbete på gång och vi måste stötta varandra samt dela med oss av erfarenheter och tips.

Rubriken – Lära, leva, utvecklas – har jag tagit från Lärarförbundets nya skrift med samma namn. Det är en fördjupning i området fritidspedagogik och som Eva-Lis Sirén skriver i förordet: skriften ska bidra till reflektion över det fritidspedagogiska uppdraget, över fritidspedagogikens innehåll och funktion och leda till kunskapsutveckling.

Använd och fördjupa er i de delar som ni tycker är intressanta och utveckla verksamheten.

Ett intressant avsnitt är ”Kamratskapandets betydelse för lärandet” av Maud Ihrskog. Hon tar upp många viktiga aspekter på kamratrelationer som grund för lärande. Hur viktigt det är att alla lär sig att skapa goda relationer för att också få möjlighet till kunskapsinlärning. När man läser ett av citaten i hennes text som handlar om att svårigheter i skolarbetet påverkar relationerna till övriga elever, ”Jag vill inte vara med utan vill jobba själv för jag läser så långsamt och då känner jag mig i vägen eller utanför”, känner jag att vi fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidshem har en viktig del i elevernas utveckling.

På fritidshemmen lär vi av och med varandra – vi samsas och hjälper varandra, vilket gör att vi utvecklas tillsammans. Detta är viktiga faktorer som man behöver för att vara redo när man kommer ut i det samhälle som finns utanför fritidshemmet och skolan. Barnen/eleverna behöver inte bara den kunskap som kan mätas i skriftliga prov – de behöver också kunskap om hur vi som människor fungerar ihop. De behöver träna sig i socialt samspel för att kunna lära sig empati och få förståelse för varandra och se likheter och olikheter mellan människor som en del av livet självt.

Denna viktiga kompetens som vi står för borde vara skäl nog för en legitimation.

För den skull ska vi inte lägga ner jobbet med att jobba för en legitimation för fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidshem men vi måste visa tydligare varför vi behövs och att vi är viktiga för elevernas lärande och personliga utveckling.

Mer om Lärarförbundets ämnesråd Fritidspedagogik:

Ämnesrådet är ett forum för lärare i fritidshem inom förbundet. Ledamöterna väljs av förbundsstyrelsen och syftet är att vara rådgivande i frågor som rör yrkesrollen och verksamheten.

Ewy Dahlin, Jönköping,
ordförande 
 
Åsa Bäcklund, Piteå
 
Ulrika Engman, Säter
 
Line Isaksson, Nässjö
 
Bodil Jullesson, Växjö
 
Cecilia Larsson, Jönköping, 
förbundsstyrelsens representant
 
Göran Karlsson, Skurup
 
Kitt Marteng, Stockholm

ur Lärarförbundets Magasin