Ingår i temat
Förstelärarreformen
Läs senare

”Lärare ska kunna göra karriär”

FörstelärarreformenTrots kritiken tycker Lärarförbundets ordförande att det var rätt av förbundet att stötta förstelärarreformen.
– Även lärare ska kunna göra karriär och det ska synas i lönekuvertet.

av Sara Djurberg
04 dec 2019
04 dec 2019
Johanna Jaara Åstrand anser att man från början borde ha varit mer noggrann med hur förstelärartjänsterna tillsattes.
Foto: Per Myrehed

Att vissa lärare har fått stora löneökningar har bidragit till att höja yrkets status, anser Johanna Jaara Åstrand. Men reformen blev ändå inte som Lärarförbundet hade hoppats. På de allra flesta håll stannade den vid en lönereform, säger hon.

– Hade man varit mer noggrann från början med hur tjänsterna skulle tillsättas och vad uppdraget skulle innebära hade vi haft ett annat nuläge, säger hon.

Missnöjet bland lärarna bottnar, enligt henne, i hur det genomfördes av kommunerna.

– Det finns ett starkt samband mellan acceptansen för såväl högre löner som utnämnandet av tjänsterna när arbetsgivaren haft en kompetensbaserad rekrytering och ett uttalat uppdrag, så att också kollegor känner av vad förstelärarna bidrar med. I motsats till där man inte implementerat reformen på ett bra sätt. Det har Riksrevisionen och andra konstaterat.

Vad tycker du om de stora löneskillnaderna som blivit mellan förstelärare?

– Det beror på att vi har en skev lönestruktur för hela lärarkåren. Lärare nyanställs på höga löner som en konsekvens av lärarbristen, och lärare som fått statliga lärarlyft tjänar bra, medan många som har fler år i yrket och mer erfarenhet tjänar mindre. Det är extremt bekymmersamt. Det krävs uppenbara lönestruktursatsningar på erfarna, skickliga lärare.

Johanna Jaara Åstrand tror att professionsprogrammet, som regeringen utlovat, kan komma tillrätta med den upplevda orättvisan i förstelärarreformen. Det innebär nationellt reglerade karriärsteg för lärare och förskollärare, med tydliga kriterier och kompetensbeskrivningar för varje nivå.

Professionsprogrammet skulle också göra det möjligt för alla lärarkategorier att avancera i yrket, enligt Johanna Jaara Åstrand. I förstelärarreformen utelämnades såväl fritidspedagoger som förskollärare. Även fördelningen av tjänsterna har fallit ojämnt, så att vissa ämneslärare, till exempel yrkeslärare på gymnasiet, i mindre utsträckning fått del av reformen.

– Det är helt orimligt att förstelärartjänsterna faller så snedfördelat. Med professionsprogrammet läggs grunden för att lärare oavsett grundutbildning får möjlighet att utvecklas och söka karriärtjänster.

Mer ur temat Förstelärarreformen (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com