Ingår i temat
Eleverna tar makten
Läs senare

Lärare vaktar sitt revir

Tyck gärna till om klassresan men rör inte mitt lektionsupplägg. Elever har svårt att påverka undervisningen, visar forskning.

01 mar 2016

Illustration: Pia Koskela Flera studier har visat att det är skralt med elevinflytande i svenska skolor. Och framför allt verkar eleverna ha svårt att utöva inflytande över undervisningen. I Skolinspektionens elevenkät från förra året kom det fram att fyra av tio elever upplever att de inte har någon möjlighet att påverka innehållet i undervisningen eller på vilket sätt de arbetar med skoluppgifter. Tidigare studier har visat att elever snarare får inflytande över frågor som ligger utanför undervisningen som rastaktiviteter, läxor eller speciella evenemang på skolan.

Per-Åke Rosvall, universitetslektor vid Umeå universitet, forskar om elevinflytande och har en teori om varför det ser ut så.

– Den typen av frågor är relativt ofarliga medan frågor om undervisningens innehåll och utformning bygger på val som läraren har gjort. Där riskerar läraren att bli utsatt för kritik.

Elevinflytande kräver också flexibilitet av läraren. Det menar Björn Tolgfors, doktorand vid Örebro universitet och lärare i idrott och hälsa.

– Vissa bakbinder sig själva genom att ha hela terminsplaneringen klar med färdiga examinationsuppgifter och bedömningsmatriser.

Det blir inte bättre av att vissa elever vill ha det just så förutsägbart.

– En lärare liknade dem vid betygsjägare snarare än kunskapsjägare. Deras främsta ambition är att följa lärarens plan till punkt och pricka, säger Björn Tolgfors.

Han menar att de har knäckt koden för vilket beteende som ger höga betyg och nöjer sig med det.

– Och med den utgångspunkten är det ju alltid läraren som vet bäst eftersom det är han eller hon som sätter betygen.

Och det händer att lärare accepterar den inställningen, menar han.

– När allt går enligt lärarens plan utan att någon klagar över bristen på inflytande så kan det nog bli så, konstaterar han.

Men hur förändrar man den situationen? Enligt Björn Tolgfors är det en fördel om man kan få eleverna att hitta egna vägar till måluppfyllelse. I ämnet idrott och hälsa kan det handla om att de själva får välja en träningsform, reflektera över dess syfte och sedan värdera effekterna av den.

– Då styrs eleverna mot att påverka innehållet så att det blir relevant och användbart för individen. Som lärare får man inte låsa sig i synen på eleven som en betygsjägare, säger han.

Per-Åke Rosvall poängterar att en lärare som vill uppmuntra till elevinflytande måste se till att prov och bedömning samspelar med den ambitionen. Han har sett exempel på lärare som ger sina elever fullständig frihet att söka kunskap utifrån egna intressen men sedan ger dem prov som är helt inriktade på fakta i läroboken. Det blir en kalldusch för eleverna.

– Då uppstår den märkliga situationen att eleverna mer eller mindre begär mindre inflytande, konstaterar han.

”Det vore bra med fler lektioner där du säger det som kommer på proven”, som en elev sade till sin lärare i en av Per-Åke Rosvalls studier.

Betygsjägarna är mer sällsynta i klasser som domineras av en antipluggkultur. Men motståndet mot att utöva inflytande kan vara lika stort där. En elev som tar initiativ till att påverka undervisningen på ett konstruktivt sätt uppfattas som lierad med läraren och sjunker i social status, enligt Per-Åke Rosvall.

– Den som däremot utövar ett kontraproduktivt inflytande, som att få till kortare lektioner, kan höja sin status i gruppen, säger han.

I de fallen måste man göra något åt kulturen för att få elevinflytandet att fungera, tror Per-Åke Rosvall.

– Det kan handla om att medvetet trumma in hos eleverna att de kommer att uppnå sina mål bara de jobbar hårt.

Han menar att man samtidigt måste vara lyhörd när eleverna uttrycker vad de behöver för hjälp för att nå målen.

– Om en elev sticker ut hakan och försöker förändra så måste de andra  se att det ger någonting, säger Per-Åke Rosvall.

Forskarnas tips för elevinflytande

Foto: privat Björn Tolgfors:
• Formulera om förmågorna som ska utvecklas i ämnet till frågor. ”Hur kan du …” följt av de olika målen som ska uppnås.
• Låt eleverna svara på frågorna.
• Använd svaren i planeringen av din undervisning.
 
Foto: privatPer-Åke Rosvall:
• Ge inte eleverna inflytande över allt på en gång. Det kan bli för mycket om de ska bestämma både ämnesinnehållet, arbets­sättet och hur resultatet ska presenteras.
• Ta en sak i taget och var tydlig med vad eleverna kan påverka och vad som redan är bestämt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com