Läs senare

Lärarläst: Danslust av Heidi Palmu

Danslust riktar sig i första hand till klasslärare utan dansutbildning. Uttrycks Emelie Bardon tror dock att pärmen kan vara användbar även för danslärare.

15 feb 2016

Jag har nog aldrig sett ett så omfattande metodmaterial som Danslust. Förutom detaljerade beskrivningar av 58 folkdanser samt en mängd fattningar och formationer, innehåller den stora pärmen helårsplaneringar för dans i skolan i skolår 1­6 och två cd med musik. Lektionsplaneringarna är genomtänkta med tydlig progression. Gestaltningsövningar kompletterar folkdanserna.

I kontrast till detta står det korta och oreflekterade teorikapitlet, som främst upprepar vad andra sagt. Citat radas upp utan att diskuteras, vilket ger intryck av att författaren inte själv gjort någon analys av sitt kunskapsområde. Boken genomsyras av den idealisering av dans, som är typisk när dans i skolan ska säljas in. Inget nämns om hur dans kan upplevas som genant och utlämnande, hur auktoritär undervisning kan hämma kreativitet, eller hur dansträning kan befästa normer och strukturer. Författaren själv verkar ha en synnerligen konservativ och heteronormativ inställning till pardans.

Danslust riktar sig i första hand till klasslärare utan dansutbildning. Jag tror dock att pärmen kan vara användbar även för danslärare, som grundplanering att utgå från och utveckla, särskilt om fokus för undervisningen är folkdans.

ur Lärarförbundets Magasin