Läs senare

Lärarutbildning saknas

Fyra av tio musiklärare saknar lärarexamen. För drama, teater- och danslärare är det svårt att få exakta uppgifter, men många i grupperna är obehöriga.

31 mar 2009

En undersökning som Lärarförbundet gjorde förra året visar att av musiklärarna har 38 procent ingen lärarutbildning. Lärare i praktisk-estetiska ämnen har den lägsta andelen behör­iga av alla lärargrupper, enligt en utredning som gjorts av Statskontoret 2007.

Vad gäller dans är det i dag 100 kommuner som har obligatorisk dans under ledning av danspedagoger eller danslärare. Vid Musikhögskolan i Piteå utbildas just nu 48 blivande danslärare. Av den första kullen som gick ut 2008 arbetar fem–sex som lärare.

– Intresset och ansvarstagandet för dans i grundskolan ökar, säger Cecilia Björklund Dahlgren, riksdanskonsulent i Kulturrådet.

Kerstin Wendt-Larsson är ordförande i Lärarförbundets ämnesråd för drama och teater. Hon säger att det finns flera skäl till att många lärare inom de estetiska ämnena räknas som obehöriga. En orsak är att lärare som är anställda som musik- eller bildlärare får undervisa som teaterlärare, när behörig sådan saknas.

– Vi har formellt ingen egentlig utbildning för teaterlärare och det finns definitivt ingen sådan inom grenar som scenografi eller ljussättning – då brukar skolorna plocka in specialister, säger Kerstin Wendt-Larsson.

Hon menar dock att det på gymnasiet numera finns många behöriga teaterlär­are. Flera av dem har läst särskild ämneslärarutbildning, SÄL-utbildningen, som nu har ersatts av VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare). Det är också vanligt att läsa den korta varianten av lärarutbildningen. En del av teaterlärarna läser också ett ämne till för att lättare vara anställningsbara. Några teaterlärare på gymnasiet har också läst sin behörighet via yrkeslärarutbildningen.

– Nu kan vi ju hoppas på att det finns några högskolor som kan få examensrätt med inriktning mot teaterlärare. Lärarutbildningsutredningen framhåller ju att det ska vara en lärarutbildning även inom teater. Här finns det dock mycket att diskutera utifrån innehållet, säger hon.

I december 2008 redovisade Lärarförbundet en enkät som genomförts för att belysa arbetsmiljösituationen och anställningsbarheten för lärare i bild, musik, idrott, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Undersökningen visar att tre av fyra i de här lärargrupperna har examen i bara ett ämne. Dessutom är många lärare obehöriga.

En breddad kompetens ökar lärarnas anställningsbarhet och ger ökade möjligheter att få fler behöriga lärare. Det skulle också bidra till en bättre arbetssituation, eftersom möjligheterna att få heltidstjänst ökar, konstaterar Lärarför­bundet i sin rapport.

I enkäten deltog 995 slumpmässigt utvalda medlemmar i Lärarförbundet.

Statistik

Skolverkets statistik (läsåret 2007/2008):
Grundskolan personal riksnivå: Totalt antal musiklärare: 2 514
Med pedagogisk högskoleexamen: 1 559 (62 procent)
Med tillsvidareanställning: 1 780 (70,8 procent)

Gymnasieskolan personal riksnivå:
Totalt antal musiklärare: 1 709
Med pedagogisk högskoleexamen: 1 045 (61,1 procent)
Med tillsvidareanställning: 1 094 (64 procent)

Gymnasieskolan personal riksnivå:
Totalt antal övriga lärare: 2 836
Med pedagogisk högskoleexamen: 1 647 (58,1 procent)
Med tillsvidareanställning: 1 999 (70,5 procent)

För dans- respektive drama- och teaterlärare finns inte separat statistik som för musiklärare, eftersom de räknas in under ”övriga lärare”.

Källor:

Skolverkets statistik 2007/2008,
”Lärares utbildning och undervisning i skolan, kartläggning och analys”, Stats­kontoret 2007.

ur Lärarförbundets Magasin