Läs senare

Lärarutbildningar i kemi försvinner

Det är brist på kemilärare. Samtidigt minskar antalet lärarutbildningar i ämnet. Den som var näst störst förra året sökte inget nytt examenstillstånd.

31 jan 2011

Förra året producerade Umeå universitet elva nya kemilärare, näst flest i landet. Men de har inget tillstånd för att examinera kemilärare när den nya lärarutbildningen startar i höst. Det var ingen idé att söka något eftersom det är för få som vill gå en sådan utbildning, förklarar Björn Åstrand, rektor för Umeås lärarutbildning. Umeå räknar med att kunna locka studenter som läser kemi på annat håll att utbilda sig till lärare på ett så kallat kort program, och då behövs inget examenstillstånd.

– Det är en anpassning till rådande villkor. Om vi lyckas utbilda en handfull kemilärare via en kort påbyggnadsutbildning ovanpå kemistudierna och inga alls via den längre reguljära utbildningen är det bättre än inget, säger Björn Åstrand.

FN har bestämt att 2011 är Kemins år eftersom ämnet behöver mer uppmärksamhet, bland annat för att det råder brist på kemilärare. Förra året tog 74 studenter i hela landet ut en lärarexamen i kemi med inriktning mot antingen gymnasiet eller högstadiet. Sedan 2001 har i snitt 83 studenter per år gjort detsamma. Enligt utredare på Högskoleverkets analysavdelning, som Origo talat med, skulle det behöva utbildas minst dubbelt så många.

Björn Åstrand håller med om att det råder brist på kemilärare.

– Hur man än räknar kommer man fram till att 74 nya kemilärare inte räcker på långa vägar. Att vi inte kan leverera tillräckligt många gör att det successivt blir fler obehöriga ute på skolorna, säger han.

Umeå universitet har alltså valt att inte söka något examenstillstånd för kemilärare, trots att det finns goda förutsättningar för att utbilda sådana. Umeå har starka forskningsmiljöer inom kemiområdet, förklarar Björn Åstrand.

Men det blir ingen skillnad på Umeås kemilärarutbildning jämfört med tidigare, eftersom alla elva som gick ut 2010 blev kemilärare genom att gå det korta programmet. Däremot hade det varit bättre om kemiämnet haft sin egen lärarutbildning, menar han.

– Symbolvärdet är större med ett tydligt ingångsalternativ till ett program för kemilärare. Men det går inte att driva om man inte har studenter.

Högskoleverket är den myndighet som utfärdar examenstillstånden. De är tveksamma till att Umeå universitet ska ge den korta utbildningen utan att ha tillstånd att examinera kemilärare.

– Om man sökt examenstillstånd för ett ämne och fått avslag bör man inte utbilda i det inom det korta programmet. Men som det ser ut idag finns inga hinder rent juridiskt för att göra det om man inte sökt alls. Sedan kan man fråga sig varför man inte söker, säger Joakim Palestro, utredare på Högskoleverket.

Risken är att lärosäten som känner att de inte riktigt räcker till för att få examenstillstånd väljer att inte söka något, för att sedan utbilda kemilärare ändå. Det kan i längden påverka kvaliteten på kemilärarutbildningen, menar Joakim Palestro.

– En annan tolkning är såklart att de sett att även om de skulle ha en ämneslärarexamen för kemi så kommer de kanske få två sökande, säger han.

Enligt Joakim Palestro förs diskussioner om hur reglerna ska se ut, och de kan komma att ändras.

Kemilärarutbildningar försvinner

Sedan 2001 har i snitt 83 studenter om året plockat ut en kemilärarexamen med inriktning mot gymnasiet eller högstadiet.

Förra året tog 74 studenter ut en kemilärarexamen från fjorton olika lärosäten. Ungefär en tredjedel gick på Stockholms universitet. 

Under våren sökte tolv lärarutbildningar examenstillstånd för högstadielärare i kemi. Två fick nej. Tretton lärosäten sökte detsamma för gymnasienivå, tre fick nej. Förra årets fjorton kemilärarutbildningar har nu blivit tolv.

Källa: Högskoleverket

 

 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com