Läs senare

Läslyft i Pisa ger hopp om vändning

30 jan 2017

Internationell mätning. För första gången finns det anledning att glädjas åt de svenska elevernas resultat i läsförståelse i Pisaundersökningarna. Den senaste undersökningen som publicerades i december visar en tydlig uppgång.

– Det är första gången som resultaten är bättre jämfört med föregående undersökning. Det är ett trendbrott men det återstår att se om det också är en vändning, säger Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och ansvarig i Sverige för läsförståelsedelen i Pisaundersökningen.

I läsförståelse är det framför allt resultaten bland de relativt lågpresterande eleverna som har förbättrats. Det är samma grupp elever som förklarar den successiva nedgången från den första mätningen 2000 fram till 2012. Flickor presterar bättre än pojkar men skillnaden har minskat sedan den förra undersökningen.

Ulf Fredriksson kan inte peka ut någon tydlig förklaring till uppgången. De senaste årens reformer och satsningar på läsning har knappast hunnit påverka 15-åringars läsförståelse. Den breda debatten i frågan kan ändå ha haft en positiv effekt, anser han.

– Eleverna har blivit mer motiverade att genomföra Pisa-provet och man kan också misstänka att de generellt har blivit mer motiverade att prestera väl, säger Ulf Fredriksson.

Endast åtta av de 34 övriga OECD-länderna har resultat i läsförståelse som är signifikant bättre än de svenska, däribland Finland och Norge. Danmark är på svensk nivå medan Islands position i tabellen är längre ner.

Även i matematik och naturvetenskap har de svenska Pisa-resultaten förbättrats, men uppgången i naturvetenskap är inte statistiskt säkerställd.

Allt pekar dock inte uppåt för Sverige i årets Pisamätning. De flesta av de indikatorer som mäter likvärdighet har försämrats.

– Det är oroväckande att skillnaden mellan skolorna fortsätter att öka. Det är nödvändigt att vända den trenden om vi vill att resultaten ska fortsätta att peka uppåt, säger Ulf Fredriksson.

Värt att tänka på är också att uppgången innebär att Sverige nu är tillbaka på 2009 års nivå i läsförståelse. Det är fortfarande långt kvar till 2000 års resultat.

ur Lärarförbundets Magasin