Ingår i temat
Läsning
Läs senare

Lättlästa berättelser lockar

LäsningFör att locka till läsning har fritidshemmen i Söderhamn bokpåsar med lättlästa böcker. En bok behöver inte ta mer än fem minuter att läsa.

av Annika Dzedina
09 apr 2018
09 apr 2018
Gunilla Hagman drog igång ett projekt med läsning i fritidshemmen i Söderhamn.

När Gunilla Hagman pensionerades som skolbibliotekssamordnare i Gävle för ett par år sedan, flyttade hon till sommarhuset i Hälsingland och tog kontakt med biblioteket och fritidshemmen i Söderhamn. Hon brinner för barns läsning men visste av erfarenhet att det kan vara svårt att få till läsningen på fritids.

– Jag ville få fritidshemspersonal att se vilken positiv betydelse de kan ha för barns läsning på fritids, säger hon.

Alla tolv fritidshem i kommunen deltar nu i projektet Lättläst på fritids – en berättelse – ett lästillfälle. Det är ett samarbete mellan biblioteket och fritidshemmen, där biblioteket har tagit fram 18 bokpåsar med 25 böcker i varje påse för barn i fritidshemsåldern. Ett bokförlag som ger ut lättlästa böcker är också inblandat. Bokpåsarna byter fritidshemmen med varandra var åttonde vecka.

Bokpåsar och att böckerna är mer synliga har höjt statusen på läsning.

Det här läsåret har projektet fått pengar från Kulturrådet, som har gjort det möjligt att köpa in böcker och att ­Gunilla­­ Hagman kan vara projektledare. Hon berättar att det finns forskning på att de barn som läser på fritiden får större ordförråd, klarar sig bättre i skolan och förstår mer, både av omvärlden och av det de läser. Och eftersom fritidshemmet ska erbjuda barn en meningsfull fritid och stödja barns språkutveckling, tycker hon absolut att läsning har en given plats där.

– Men jag vet att det inte är så lätt att få till högläsning eftersom barngrupperna är stora och barnen går hem olika tider. Därför ville jag satsa på lättlästa böcker som tar mellan fem och femton minuter att läsa och som barnen kan läsa själva. Alla ska kunna få en hel berättelse, får barnen bara fragment av en bok dödar man deras läslust.

Gunilla Hagman berättar att några av fritidshemmen i Söderhamn har lagt in lässtunder då man läser för alla barn, några passar på att läsa under mellanmålet. Några har inrett en liten läshörna eller, om det finns plats, ett rum där man har böckerna.

Tanken är också att man ska samtala om böckerna. Hur går det till?

– Det behöver inte vara så avancerat utan kan vara att fråga vad man gillade och vad man inte gillade med boken, eller om det fanns något man inte förstod. De lättlästa böckerna är väldigt konkreta och handlar ofta om vänskap, mobbning, rädslor – så det brukar ge sig själv vad man talar om.

Förutom böcker ligger det en laminerad affisch i varje bokpåse, med bilder på varje bokomslag. Den är tänkt att kopieras och användas på olika sätt, bland annat sättas på väggen så att barnen kan sätta betyg på de böcker de har läst.

Hon hoppas att läsintresset bland barnen fortsätter och att de själva förstår och lär sig att man kan gå till biblioteket. Att ibland gå med hela elevgruppen till sitt närmsta bibliotek är en bra början, tycker Gunilla Hagman.

– I bibliotekens uppdrag ligger ju också att vända sig till barn och unga och uppmuntra dem till att bli läsare, så att samarbeta med fritidshemmen är utmärkt.

Hon tror inte att man behöver så mycket material eller pengar för att komma igång. På biblioteken finns många lättlästa böcker att låna som går snabbt att läsa även för nybörjarläsarna. Och i fritidshemmet är det egentligen ganska enkelt att göra böcker synliga – sätta upp tavellister där böckerna visas upp är ett exempel.

– Jag vet att en del fritids har satt in en soffa där barn kan sitta och läsa själva.

Fritidshemmen har också gjort en enkät med barnen, där de får en bild av hur mycket de läser både hemma och i fritidshemmet. På så sätt kan man satsa lite extra tid på dem som inte läser någonstans.

– Det finns forskning som visar att man behöver läsa ungefär 5 000 timmar för att bli en bra läsare och att därför få in läsning som ett naturligt inslag på fritids är självklart för mig, säger Gunilla Hagman.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com