Läs senare

Learning study – utvecklande exempel

05 Dec 2017

Sedan 2011 kräver skollagen att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenheten finns hos de flesta lärare som har jobbat ett tag, men att hitta bra, relevant forskning som går att knyta till undervisningen kan vara svårare. Framför allt kan det vara tungt att ta sig igenom forskningstexter när du är trött efter en dag på jobbet.

För att hitta och ta till sig bra forskning kan en sammanställning som Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study vara praktisk. Är du intresserad av learning study så finns mycket att hämta. Att det handlar om olika skolämnen gör att de flesta lärare kan hitta något att relatera till i boken.

Learning study är ett systematiskt sätt att utveckla undervisning, där lärare och forskare arbetar tillsammans. Syftet är att generera kunskaper om en specifik fråga, kunskaper som andra lärare kan använda i sitt arbete. I boken finns flera exempel på hur learning study kan användas för att utveckla kunskaper om undervisning och vilka fallgropar som kan finnas.

Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

Ingrid Carlgren (red)
Gleerups förlag

Bokens redaktör är Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet och verksam i forskarskolan Learning study. Största delen av boken är författade av lärare som arbetat med learning study i sin forskning. Det ger en tydlig koppling till lärares arbete och exempel som är lätta att ta till sig.

Här beskrivs bland annat studier som handlar om metaforer och representationer i undervisning av negativa tal och om hur elever bidrar till förståelsen av bråk som en andel av en yta.

Själv tycker jag att det sista avsnittet som till största del handlar om matematik var mest intressant, vilket kan ha att göra med att det är ”mitt ämne”. Där känner jag igen mig och kan hämta exempel till undervisningen.

Men eftersom boken består av forskartexter är den inte direkt någon ”bladvändare” – som läses från pärm till pärm – om du inte är väldigt intresserad av just learning study. Att det är flera författare gör också att vissa saker dyker upp flera gånger, men med lite olika infallsvinklar.

Syftet att visa hur forskning kan bidra till att utveckla undervisningen är bra, men för att få ut det mesta av boken skulle jag vilja använda den tillsammans med kollegor. Jag kan tänka mig att boken kan passa bra på lärarutbildningar. De studenter jag möter frågar ofta efter redskap som har relevans för deras kommande uppdrag.

Anna Persson, lärare i matematik, NO och teknik, Kilafors skola.

ur Lärarförbundets Magasin