Läs senare

Lekfullt om språk och matematik

BokrecensionPrata, prata, prata! Christofer Danielsson får insikter och inspireras av en handfast bok om matematik i klassrummet.

28 mar 2019
Illustration: Istock

Att skapa en språkrik matematikundervisning

Sandra L Atkins

Studentlitteratur

Mycket inspirerande och tankeväckande! Idéer och reflektioner till min egen under­visning studsar i huvudet när jag läser Att skapa en språkrik mate­matikundervisning av fil dr Sand­ra Atkins.

Bokens stora budskap är att prata och åter prata matematik. Samtalet mellan elever är centralt, om till exempel metoder och rätta eller fel­aktiga svar.

Genom att använda olika ord och uttryck för att beskriva ett och samma matematiska problem eller situation tvingas eleverna att bredda sitt språk. Det gör att det skapas en större medvetenhet hos eleverna och ger mig som lärare information om hur de lär sig.

Att samtala tillsammans och vända på uppgifter gör att förståelsen av symboler
förstärks.

Boken inleds med att jämföra symbolisk avkodning med begreppsligt språk, bland annat genom att definiera de fyra räknesätten. När olika sätt används för att beskriva en händelse skapas en bredare och djupare förståelse för vad man ska göra. Ofta hamnar eleverna i avkodning av symboler och vet inte vad det är de ska utföra. Att samtala tillsammans och vända på uppgifter gör att för­ståelsen av symboler förstärks.

Kapitlen fortsätter sedan med konkreta exempel på modeller och arbetssätt. Varje modell förklaras och motiveras i sitt sammanhang och författaren tar ofta med verkliga exempel från klassrummet. Det gör att man enkelt kan relatera till sin egen undervisning.

En metod jag fastnade för är matematikmemory. Där ska man exempelvis para ihop en bild med ett uttryck och samtidigt förklara varför de passar ihop. Om man har tagit två kort som inte hör ihop ska man förklara varför de inte hör ihop.

Genom att ställa två lika eller olika saker mot varandra kan du som lärare enkelt upptäcka missförstånd, hur eleverna har uppfattat begrepp eller hur symboliken ska tolkas.

Modellerna och metoderna är lekfulla men samtidigt väl genomtänkta. Många exempel utgår från yngre barn, men de flesta modellerna går att göra om, exempelvis till hög­stadiet. Det hade dock varit intressant om författarna hade diskuterat mer om hur elevernas resultat och lärande har förändrats genom dessa modeller och metoder.

Boken rekommenderas till ämneskollegor som tillsammans vill lyfta det matematiska samtalet i klassrummet. Boken är lätt att ta till sig, det finns färdiga exempel att använda och den kan skapa en bas till undervisningen som underlättar lärandet för eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com