Läs senare

Likvärdigt men inte likadant

av Helena Ingvarsdotter
26 okt 2017
26 okt 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör.

Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning, det står i skollagen. Men tyvärr ser det ju inte ut så i verkligheten.

Hindren kan vara gruppernas storlek och personaltätheten förstås men också lokaler eller tillgången till digitala verktyg. Likvärdigheten och kvaliteten påverkas av organisationen, planeringstiden, personalomsättningen och ledarskapet.

Dessutom handlar det om andra strukturer, till exempel hur det ser ut rent socioekonomiskt i området där verksamheten finns. Olika bakgrund och förutsättningar påverkar, inte minst den stora segregationen mellan olika bostadsområden.

Lärarförbundet har formulerat sin politik för att uppnå likvärdighet och pekar ut fritidshemmet som en viktig väg att nå dit – för att vi ska kunna uppnå likvärdighet behöver alla barn ha tillgång till fritidshem.

Men det räcker inte med det – det krävs också en annan fördelning av pengar. Därför kräver Lärarförbundet att mer resurser ska gå till fritidshem som ligger i områden där behovet är större.

Jag tänker att diskussionen är mer aktuell än någonsin när vi har fler nyanlända elever i våra grupper. Det är rimligt att tro att barn som har varit på flykt generellt sett har lite mer uppförsbacke än andra innan de kan utnyttja hela sin potential.

Vi behöver fördela våra resurser vettigare – likvärdig betyder inte likadan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com