Läs senare

Litteratur och drama inspirerar

På Södermalmsskolan i Stockholm finns profilen Litteratur & drama för årskurs 7–9. Elever som älskar att läsa och skriva söker sig hit och deras entusiasm och utveckling ger lärarna ständig energi­påfyllning.

28 maj 2009

Vad är det egentligen för kort lycka som doktor Henck i Hjalmar Söderbergs novell Pälsen säger sig ha fått uppleva? Händer sträcks i luften och tolkningarna avlöser varandra i klassrummet. Kan det vara lyckan att ha varit älskad av sin hustru ett ögonblick, trots att han då var misstagen för någon annan, eller var det känslan av rikedom när han skred fram i lånad päls?

Det är svensklektion i klass 9LD – Litteratur & drama-profilen – på Södermalmsskolan i Stockholm. Svensk- och SO-läraren Pär Sahlin lyssnar uppmärksamt på eleverna och uppmuntrar till fler reflexioner. Eleverna på LD-profilen är vana att ana­lysera texter och de här niorna rör sig ledigt med begrepp som undertext och återblickar. När diskussionen är slut går de snabbt mot datorerna. De arbetar med egna noveller och nu har inspira­tionen runnit till.

– Det är världens lyft för vissa elever att komma till LD, särskilt när det gäller svenskan. De som söker hit har alltid läst mycket hemma, men många har tyckt att svensklektionerna varit tråkiga, mest grammatik. Här blir svenska plötsligt roligt även som skolämne, säger Pär Sahlin senare i skolans bibliotek. Då har parhästen Lennart Wigström, lärare i svenska och matte, anslutit och tillägger:

– De har också lätt att få likasinnade kompisar. De går på poetry slam-kvällar och filosofikurser tillsammans på fritiden. Eller som en förälder sa nyligen: ”Hon har hittat sin flock”.

Pär Sahlin och Lennart Wigström drog i gång Litte­ra­tur & drama-profilen 2003, i samband med att skolan utökades med högstadium. Lennart hade länge använt drama som pedagogisk metod och båda ville skapa en särskild profil för elever med stort intresse för litteratur, eget skrivande och drama.

– Vi arbetar förstås efter samma mål som alla andra, men vår metod passar just de här eleverna. De som kan ta in stor mängd kunskap genom att läsa och gestalta får användning av det här, säger Pär.

Profilen har nu elever från hela Stockholm och dubbelt så många sökande som platser. Litteratur och drama genomsyrar alla skolämnen, mer eller mindre, och övriga lärare plockar upp arbetssättet.

Det lyser om dem båda när de ger exempel på hur eleverna använder kommunikation i de olika ämnena. Som när de lärde sig om rätts­väsendet och fick spela var sin roll i en fiktiv rätte­gång. Eller när de fick bilda egna partier och hålla ”torgmöten” i skolans ljushall – med affischer, mikrofon och typiska retoriska grepp i sina anföranden.

– I geografin ”bilade” vi från Paris till New York med nedslag på olika platser. Eleverna fick läsa in sig på Bajkalsjön rätt väl för att kunna skriva ett levande reportage därifrån, konstaterar Pär Sahlin.

– I matten fick de i uppdrag att designa en förpackning för bollar, med hänsyn till materialåtgång och transportsätt. Sedan fick de presentera och för­söka sälja in sina idéer för ”företagsledningen”, berättar Lennart Wigström.

Uppslagen får lärarna från allsköns håll: läromedel, filmer, TV-shop. Den pedagogiska radarn är alltid på och de testar hela tiden nya grepp. Elever­na inspirerar!

– När de spränger gränser vill jag också spränga gränser, säger Pär Sahlin och medger att hans arbete är fantastiskt roligt.

Under skoltiden får eleverna någon gång medverka i en scenproduktion. Skolan har sökt statliga Skapande skola-medel och kan därför sätta upp fyra egna pjäser på ett extra berikande sätt.

– En professionell manusförfattare har hjälpt eleverna att skriva manus och nu ger skådespelaren Peter Bergared regi, säger han.

I ett klassrum betraktar Peter Bergared en repe­tition av pjäsen ”Bögjävel”. Två killar gestaltar ett spänt möte mellan två skolkamrater, på ett ganska tafatt sätt. Sedan diskuteras insatsen och Peter Bergared försöker få eleverna att förstå vad som händer inom rollfigurerna under mötet. Nästa repetition lyckas killarna ge karaktärerna och dialogen en helt annan tyngd.

– Tack, ni kan vara stolta. Men vi måste öva mer innan det sitter på insidan av oss, säger Peter Berga­red med självklar pondus.

Att riktas in på en viss bana tidigt tycks inte vara ett problem för eleverna på LD-profilen. De söker brett till gymnasiet, förvånansvärt många till natur.

– En begåvad skrivande flicka förklarade det för mig; ”Nu har jag provat det här, nu vill jag prova något annat”, säger Lennart Wigström och ler.

För elever med stort intresse
Litteratur & drama är en valbar inriktning för år 7–9 på Södermalmsskolan i Stockholm. Undervisning­en bygger på elevens eget läsande, skrivande och gestaltande. Litteratur och drama är integrerat i hela undervisningen och är vägen till lärande.

Målet är att ge elever med stort intresse för litte­ratur, eget skrivande och drama en chans att utvecklas med litteraturen som redskap och uttryckssätt.

Läs mer på www.sodermalmsskolan.stockholm.se

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com