Läs senare

Ljud i sikte!

Vad är ljud? Hur funkar en högtalare? Årskurs fyra på Drakskeppsskolan i Täby fick mecka med ljud och bygga egna högtalare av papptallrikar, när de var testpiloter på Tekniska museets nya satsning MegaMind innan den öppnade i höst.

12 okt 2015
Ljud i sikte!
Varde ljud! För att bygga högtalare räcker enkla material som papptallrikar och kylskåpsmagneter. Museipedagog John Arborgh hjälper en grupp elever från Drakskeppsskolan i Täby. Foto: Oskar Kullander

Man kliver in i Megamind genom ett fyra meter högt, blankpolerat öra. Därefter följer man hörselgången fram till Centralen, själva hjärnkontoret. Där finns lampor formade likt hjärnans synapser och neuroner far fram som lysande punkter genom banor i taket.

– Vi har frågat barn hur det ser ut i hjärnan. De lysande neuronerna kom till genom en direkt idé från en pojke, som sa att ”i hjärnan swishar det av ljus”, berättar Åsa Lindgren, projektledare på Tekniska museet i Stockholm.

Pojken var på museet med sin pappa på en familjesöndag häromåret, dit alla som ville tycka till om det nya centret var inbjudna genom Facebook. Megamind har tagit drygt tre år att ta fram och det har skett i nära samarbete med barn, elever, lärare och skolor. Detta för att få reda på vad de främst är nyfikna på och vill få ut av en vetenskaplig experimentplats. För projektet har man träffat omkring 200 barn ”på djupet” och flera gånger, i en samskapande process.

– Vi har presenterat idéer eller funktioner som vi vill testa med dem, säger Åsa Lindgren.

De två viktigaste ledorden för projektet är ”tillsammans” och ”för alla”. Det innebär bland annat att det skapas och upplevs gemensamt och ska vara tillgängligt för alla.

– Det finns inga särlösningar, utan alla stationer ska kunna upplevas av alla, på något sätt. Handlar det om musik och man inte hör ska man i stället kunna se eller känna musiken, säger hon.

Själva utställningen innehåller ett 40-tal installationer, där man till exempel kan skapa musik med hela kroppen, skulptera i luften, måla med ögonen eller vila sig smart. På andra sidan utställningen finns labben, som har tre huvudteman: mecka, hacka och packa. Hacka står för programmering och packa för innovations- och designlabb.

I dag är en årskurs fyra här för att mecka med ljud. Eleverna kommer från Drakskeppsskolan i Täby, norr om Stockholm. Det är dan före dan före öppningsdan av Megamind, och de är på museet som testpiloter för den allra sista finputsningen av labben. Den nymålade salen i vitt med inslag av limegrönt, orange och chockrosa är fylld till bristningsgränsen av elever, lärare, museipedagoger och annat löst folk.

– Det ska handla om mekanik, elektronik och ljud. Vad är ljud? frågar museipedagogen John Arborgh.

Det kommer från stämbanden, föreslår någon, medan en annan elev tror mer på ljudvågor, som är osynliga, förtydligar hen.

Foto: Oskar KullanderDagens uppgift är att med enkla medel bygga en högtalare. Till det behövs ett membran, en spole av koppartråd, magneter, en fjädrande hållare – och el. Liksom i ett kockprogram på tv har pedagogerna förberett lite och samlat ihop set med allt som ingår. John Arborgh håller upp ett par vanliga papptallrikar, en flat och en djup, som ska fungera som membran.

– Sätt en magnet så här, på ena sidan tallriken, och resten på den andra, visar han.

Eleverna jobbar ihop fyra och fyra. Vid ett bord sitter Lovisa Ekelund, Maxine Welke, Oliver Horwath och Reynolds Karlsson. De viker varsin pappersremsa som dragspel, som ska fungera som fjädring för membranen. Mariana Back, också museipedagog, hjälper dem att montera delarna.

– Ni är verkligen på gång, den ena papptallriken ska liksom sväva på underlaget, kommenterar hon.

Alla börjar bli klara och det är dags att testa högtalarna. En i taget får grupperna komma fram.

– Ssssch, det är viktigt att alla är tysta, säger John Arborgh och kopplar in förstärkaren.

Högtalaren skakar, rasslar och papptallriken hoppar omkring – och så hörs Dancing in the street genom skramlet och gruppen börjar dansa!

Klassens lärare är Charlotte Brunzell och Johan Kjellin. Charlotte har fotograferat de meckande eleverna. Hon är förstelärare i matematik och NO på Drakskeppsskolan.

– Jag såg på Tekniska museets hemsida att de sökte testklasser – och anmälde oss genast, berättar hon.

Hon har förberett klassen inför besöket genom att prata om teknik, uppfinningar, patent och om att man kan tjäna pengar på att uppfinna saker.

– Jag vill locka och skapa intresse och nyfikenhet för teknik. Jag tror att det gäller att knyta intresset till vardagen och sådant som finns i elevernas närhet, fortsätter Charlotte Brunzell.

Efteråt kommer de att återkoppla till labbet utifrån alla foton hon tar i dag. Hon fotograferar ofta, eftersom hon tror mycket på bilder som stöd och hjälpmedel
i undervisningen.

– Det passar alla, även de som inte har det så lätt med orden. Vi kommer att utgå från bilderna, diskutera vad vi gjorde i dag och jobba vidare utifrån det. Det här har sått ett frö som vi ska odla vidare, säger hon.

De olika pedagogiska programmen, som Mecka med ljud, är alla tydligt kopplade till Lgr 11 och försedda med lärarhandledningar. Eva Gustafson, chef för den pedagogiska verksamheten, kom till museet direkt från skolans värld så sent som vid årsskiftet. Innan dess var hon utvecklingslärare i Södertälje.

– Lärare är så pressade numera att de måste veta exakt vad de kan få ut av ett museibesök, vad de kan få hjälp med för att koppla det till kunskapskraven. Det måste vi anpassa oss till, förklarar hon.

Efter dagens labb samlas alla inblandade från museet för att utvärdera och slipa på upplägget. De kommer bland annat fram till att antalet elever ska maximeras till 32 – i dag var de definitivt för många. Instruktioner och bilder av de olika produktionsstegen ska finnas på varje bord och materialet kommer att förpackas i färdiga kit, så att det inte ska bli så mycket springande för att hämta det.

– De viktiga begreppen ska finnas uppsatta väl synliga på väggen, med förklaringar till. Workshopen ska avslutas med att eleverna får resonera kring hur de skulle förbättra sin högtalare, om de skulle göra om den, berättar Eva Gustafson.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com