Läs senare

Lojalitetsplikt – så funkar den

GuidenFår jag prata skit om rektorn? Kan jag vägra vissa arbetsuppgifter? På skolor liksom arbetslivet i övrigt råder lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Här reder vi ut vad som gäller.

05 sep 2019
Sprid inte rykten eller information som kan skada skolan och din arbetsgivare.
Foto: Istockphoto

Lojalitetsplikt gäller

I grunden är det arbetsgivaren som bestämmer. Du har en så kallad lojalitetsplikt som innebär att du ska rätta dig efter de regler och instruktioner som arbetsgivaren beslutar om. Men det innebär inte att du måste finna dig i allt. Det finns också en ömsesidighet i lojalitetsplikten vilket betyder att arbetsgivare och arbetstagarna ska främja varandras intressen. Arbetsgivaren måste naturligtvis även rätta sig efter lagar, kollektivavtal och praxis. Kraven ska också vara rimliga och överstämma med vad som är ”god sed” på arbetsmarknaden.

Arbetsvägran kan leda till uppsägning

Måste du verkligen ställa upp på öppet hus och mässor utanför ordinarie arbetstid? Diskutera först och främst saken med din arbetsledare. Många gånger går det att få till en kompromiss. Men rent formellt är det chefen som leder och fördelar arbetet. I det ligger också att bestämma arbetstider och du kan exempelvis bli beordrad övertid. Som arbetstagare måste du utföra alla uppgifter som kan tänkas innefattas i anställningsavtalet. Att inte följa en arbetsgivarinstruktion kan betraktas som arbetsvägran. I värsta fall kan det leda till uppsägning. Samtidigt måste uppgifterna hållas inom ramarna för din anställning och vad som står i kollektivavtalet. Vänd dig till ditt lokala fackliga ombud eller Lärarförbundet centralt om du tycker att din chef går över gränsen för vad som är rimligt.

Var försiktig med skitsnacket

Det finns ingen lag som reglerar i vilken mån du får kritisera din arbetsgivare eller chef. Men du får inte sprida rykten eller information som kan skada skolan och din arbetsgivare. Då kan du bryta mot lojalitetsplikten, som gäller även på fritiden. Var därför försiktig med vad du skriver på Facebook och i andra sociala medier. Ha koll på vilken policy det finns på din skola. Är du illojal mot din arbetsgivare kan det vara en grund för uppsägning. I praktiken vill dock få arbetsgivare bestraffa sina medarbetare så hårt. Din chef ska också kunna hantera viss kritik från sina anställda – det ingår i jobbet.

Strängare regler i privata skolor

I privata anställningar är kraven på lojalitet mer stränga och du måste normalt rätta dig efter att arbetsgivaren ofta har rätt att bestämma vilka uppgifter som är offentliga. Du kan alltså inte hänvisa till grundlagens yttrandefrihet på samma sätt som offentligt anställda. Men för alla anställda gäller numera så kallad meddelarfrihet. Det innebär att du har rätt att berätta om missförhållanden för media utan att din identitet avslöjas.

Källa: Mats Andersson, ombudsman på Lärarförbundet, TCO:s Rätten att slå larm, en handbok för whistleblowers samt lararforbundet.se

 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com