Läs senare

Lönelyftet blev en arbetsmiljöfråga

DJUPDYKNINGPengaregnet till trots har de statliga lärarlönereformen inte enbart fått ett positivt mottagande runt om i landet. I pengarnas spår följde också sorg och tappad arbetsglädje hos dem som inte fick några.

25 Aug 2017

För Rickard Wirdelöv, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Växjö, har lärarlönelyftet inneburit merarbete. Under läsåret 2016/2017 träffade han många lärare som blivit besvikna, ledsna och till och med sjukskrivna på grund av lärarlönelyftet.
– Lärarlönelyftet har skapat en väldig oro i Sveriges skolor, konstaterar han.
Enligt honom har lärarlönelyftet blivit en viktig arbetsmiljöfråga.
– Vi har gjort en enkät bland kommunens lärare för att se hur lärarlönelyftet har påverkat dem. Svaren har vi redovisat till kommunen och de har gjort en risk- och konsekvensanalys utifrån dem, berättar Rickard Wirdelöv.
Har det lett till någon förändring?
– Nej, det kan man väl inte säga. Ingen som inte fick några statliga pengar har vad jag vet fått några pengar i efterhand av arbetsgivaren, säger Rickard Wirdelöv.
– Kommunen har gjort klart att den inte tänker tillföra några extra pengar utöver de statliga bidragen, tillägger avdelningsordföranden Anne-Lie Nilsson.
Lärarförbundet i Växjö har, utöver den genomförda enkäten, haft löpande kontakt med arbetsgivaren och flera medlemsmöten för att lyfta medlemmarnas frågor.
– Vi har prioriterat att svara på mejl och lyssna på de upprörda lärarna. Ibland kan det vara värt mycket bara att det finns någon som lyssnar, säger Rickard Wirdelöv.
Vad är det främst som upprör?
– Att kriterierna är så otydliga. Vilka lärare är särskilt kvalificerade för den undervisning som bedrivs, undrar Rickard Wirdelöv.
Anne-Lie Nilsson berättar att Lärarförbundet i Växjö även har hjälp till och stöttat medlemmar vid enskilda samtal med arbetsgivaren där medlemmen har krävt en rejäl förklaring till varför hen inte har fått del av lönereformen.
Fick de något bra svar?
– Det är tveksamt. Vår känsla är att ar­bets­givaren har tillrättalagt förklaringarna i efterhand eftersom det är så svårt att skilja en del lärare åt, säger Rickard Wirde­löv.
Att Växjö kommun har försökt komma tillrätta med missnöjet genom att i den senaste lönerevisionen kompensera dem som blev utan de statliga pengarna är dock inget som uppskattas av de fackligt förtroendevalda.
– Nej, det gör ju att de lärare som anses vara särskilt kvalificerade, och som fått del av de statliga pengarna, slår i något slags lönetak och får väldigt dålig utdelning, säger Anne-Lie Nilsson.
Har det statliga tillskottet varit värt det negativa?
– För hela lärarkåren har det absolut det. Det höjer lönerna för hela kåren. Men det finns ett aber och det är att pengarna även har skapat mycket besvikelse och tappad
arbetsglädje, säger Rickard Wirdelöv.

Mer ur temat Djupdykning: Karriärtjänster (6)

ur Lärarförbundets Magasin