Läs senare

Lyft lokalfrågan från lärarna

26 aug 2016

Lärare ska vara lärare. Arbetsuppgifterna behöver renodlas för att lärare ska få tid till kärnuppdraget – att undervisa. Det slog Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fast i en gemensam skrivelse till regeringen i somras. Regeringen fick också en lista på uppgifter som skulle kunna utföras av någon annan än en lärare. Till exempel skaffa vikarier, vara matvakt och beställa kontorsmaterial. Jag skulle vilja lägga till ytterligare en punkt på listan: fixa lokaler.
I detta nummer av Mivida framkommer nämligen att det inte alls är en självklarhet att det finns ändamålsenliga lokaler för lektioner i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Läraren Rickard, som vill vara anonym för att inte stöta sig med skolledningen, har till exempel ingen idrottssal alls på sin skola och ägnar därför mycket tid åt att leta lediga tider i stadens idrottshallar. En annan sal-lös lärare får ta de timmar som blir över på grannskolan och kan aldrig låta utrustning stå framme från lektion till lektion.

Det kan inte vara meningen att lärare ska lägga dyrbar arbetstid på att boka hallar och att förflytta sig mellan utspridda lokaler. Det gagnar varken elevers lärande eller lärarnas arbetsmiljö.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com