Läs senare

Lyssna och se – alternativ för många

Att lyssna och se kan vara ett bra alternativ till läsning för många elever. Här följer ett axplock av digitala tjänster som kan användas som komplement till skolbiblioteket.

av Ellen Larsson
31 Maj 2017
31 Maj 2017

Om skolbiblioteken blir digitala kan alla elever få tillgång till böcker anpassade efter deras behov, oavsett var de bor eller skolans storlek. Men renodlade digitala skolbibliotek saknas i dag. Vad som finns är webbplatser, applikationer och lärplattformar som tagit ett steg i den riktningen.

Många funktioner

Elibu är en pedagogisk tjänst för läsutveckling och läsinspiration som kan fungera som ett digitalt komplement till ett skolbibliotek. Genom Elibu får skolelever tillgång till e-böcker och ljudböcker direkt i webbläsaren, tillsammans med funktioner som främjar läsning.

Nisch? Skön- och facklitteratur för barn, ungdomar och vuxna. I dagsläget finns drygt 5 000 titlar.

Hur? Ger elever på skolan tillgång till e-böcker enligt en abonnemangsmodell. Läsningen kräver internetuppkoppling.

För vem? Har skolan ett abonnemang kan alla elever ta del av utbudet till en fast kostnad per elev. Det behövs inga extra program eller applikationer och samma titel kan läsas av obegränsat antal läsare samtidigt.

Som skola får man tillgång till Elibu via olika leverantörer som exempelvis Axiell Education, SLI och Learnify. Vilken man väljer beror på om skolan/kommunen redan har tillgång till leverantörens plattform för andra tjänster. Plattformarna är alltså inte renodlade bibliotekstjänster utan tillhandahåller en mängd digitala och interaktiva funktioner för såväl elever som lärare. Strömmade medier som böcker och film är möjliga tillval.

Ladda ner talböcker

Legimus är ett digitalt bibliotek där man kan söka, låna och ladda ner talböcker. Finns både som webbversion och som applikation. Ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Nisch? Främst skönlitteratur på svenska. Mer än 110 000 titlar. Några läromedel och ett litet utbud böcker på engelska finns också.

Hur? De digitala talböckerna tillhör
skolbiblioteken och det är också via bibliotekarien som eleven kan få ett konto med tillträde till hela katalogen.

För vem? För att få använda Legimus måste man ha någon form av läsned-
sättning men det behöver inte vara en diagnostiserad dyslexi eller synskada. Gratis tjänst.

Ett konto för varje elev

Inläsningstjänst är en applikation för ljudböcker som spelas upp strömmande vilket ökar tillgängligheten för elever med behov av lässtöd.

Nisch? Läromedel. Drygt 7 000 titlar.

Hur? Applikationen är gratis, men för att få tillgång till böckerna krävs att skolan eller kommunen har någon form av abonnemang.

För vem? När man väl har ett abonnemang kan samtliga elever på skolan få ett inloggningskonto, oavsett om de är i behov av stöd eller inte. Eleverna får då en inloggning som ger tillgång till tio nedladdningar, därefter måste man ”fylla på” så att de kan ladda ner fler.

Mer ur temat Bibblan – en bubblare (6)

ur Lärarförbundets Magasin