Läs senare

Många kallade men få utvalda

Nu är det fritt fram att ansöka om lärarlegitimation. Men få fritidspedagoger uppfyller kriterierna.

10 sep 2011

Sedan första augusti kan den som vill pröva sin legitimationslycka fylla i ett digitalt ansökningsformulär på Skolverkets hemsida, skolverket.se. Bara fritidspedagoger med en lärarexamen och behörighet i minst ett skolämne, alternativt fritidspedagoger som också har en förskollärarexamen, kan dock räkna med att få sin ansökan beviljad.

Övriga som önskar bli legitimerade måste komplettera med en lärarutbildning. Första steget tas genom att kontakta ett lärosäte för att få den nuvarande utbildningen validerad, och därigenom få besked om det går att tillgodoräkna delar av den eller om en hel lärarexamen måste läsas in.

Det har pratats om ett så kallat fritidslyft till stöd för de fritidspedagoger som behöver komplettera sin utbildning för att bli legitimerade. Men något uppdrag att anordna ett sådant har Skolverket ännu inte fått.

Hösten 2011 får fritidspedagoger med en pedagogisk högskoleexamen, som är anställda med eller utan tidsbegränsning, och som undervisar i skolan, delta i den statliga satsningen Lärarlyftet, eller Lärarfortbildningen som den också kallas.

Från och med vårterminen 2012 övergår den nuvarande satsningen i en ny med det fantasifulla namnet Lärarlyftet II. Målgruppen blir ännu snävare än föregångarens och inkluderar endast de fritidspedagoger som har en lärarexamen och en anställning utan tidsbegränsning, samt är behöriga i minst ett skolämne men undervisar i ytterligare ett ämne som de ännu inte har rätt utbildning för.

');

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com