Ingår i temat
Ämnen på väg
Läs senare

Matematiklärarna har vaknat sent

23 apr 2018

Matematik är ett av de skolämnen där digital teknik och digitala läromedel används minst. Men nu kan artificiell intelligens ta utvecklingen ett steg längre även i matematikundervisningen.

– Mattelärarna har inte hittat de rätta verktygen, säger Åke Grönlund, forskare vid Örebro universitet och expert på skolans digitalisering.

För några år sedan ledde han Unos Uno-projektet, som granskade vilka effekter de skolor uppnått som satsat på att ge varje elev en dator.

Åke Grönlund märker nu ett gryende intresse bland lärare i matematik för digitala verktyg och läromedel som bygger på olika former av artificiell intelligens.

– Det handlar om moderna smarta program, som till exempel kan se på svaren vad eleverna kan och anpassar uppgifterna efter det. Men än så länge har jag inte sett någon stor användning av den här tekniken, säger han.

En förklaring till att digital teknik ännu inte fått så stort genomslag i grundskolans och gymnasiets matematikundervisning är att ämnet utgår från ett sätt att tänka, snarare än från fakta, framhåller Åke Grönlund.

– Kunskapen i matematik är mindre visuell än i andra ämnen, som till exempel SO och NO. Det är inte kurvan eller derivatan som är det viktiga utan förklaringen.

När programmering nu ska ingå i undervisningen kommer en del av ansvaret att hamna på matematikämnet. Det kan bidra till att lärarnas intresse för digitala verktyg och läromedel tar fart, tror Åke Grönlund.

– Den digitala kompetensen hos de flesta mattelärare är det inget fel på, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin