Läs senare

Matnyttigt uppslagsverk för naturvetenskapen

17 maj 2016

Det här är mycket! Mycket text, mycket strukturerat och mycket matnyttigt. Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken är en direkt fortsättning av Naturvetenskapens bärande idéer som presenterade ett par grundläggande idéer att arbeta med i de tidigare skolåren. Den nya boken ger konkreta exempel och tydliga upplägg om hur man kan arbeta med dem.

Boken börjar med en genomgång av varför, vad och hur man ska lära sig naturvetenskap utifrån det som står i Lgr 11 och hur naturvetenskapen kan användas i samhället. Den tar också upp hur man kan arbeta med till exempel frågeställningar, dokumentation och planering.

Inledningen avrundas med exempel på arbetssätt. Det handlar om att fånga intresse och att skapa nyfikenhet. Författarna skriver: “Intressanta aktiviteter är sådana där det finns utrymme för elevernas egna idéer och där svaret eller resultatet inte är förutsägbart.” Detta är en mycket viktigt utgångspunkt eftersom tillgången till snabba svar, genom dagens teknik, är enorm. Att få elever att börja tänka själva är väsentligt, något som speglas i bokens upplägg.

Alla aktivitetsområden börjar med en förklaring till vad den bärande idén är och hur den kommer in i kursplanen. Det finns även en kortfattad genomgång av hur naturvetenskapen fungerar, där begrepp och mekanismer förklaras.

Därefter följer en mängd olika förslag på aktiviteter att arbeta med i undervisningen.

De olika områdena är materia, energi, ekologi, människokroppen, kraft och rörelse samt solsystemet. Det är samma struktur för alla aktiviteter, vilket gör att det är lätt att orientera sig mellan de olika om­rådena och att hitta det man söker. Aktiviteterna delas in i: syfte, frågeställning, att tänka på, arbetsgång, frågor till elever, resonemang och kommentar samt att arbeta vidare med.

Många saker är bekanta för den erfarna läraren, men det finns även nyare inslag som exempelvis solceller/energiomvandlingar, förruttnelse och smittspridning. Till skillnad från många andra böcker sätts de här in i ett didaktiskt sammanhang, vilket gör att de går att använda direkt eftersom det finns konkreta frågor att arbeta med.

Aktiviteterna är enkla att sätta sig in i, men det kan behövas mer diskussion mellan kolleger för att få ut mer av dem och sätta in dem i ett arbetsområde. Språket är enkelt att ta till sig, även om innehållet ibland är kompakt presenterat.

Boken är lite övertydlig i vissa delar, främst i inledningen. Det ger ett intryck av att den vänder sig mer till lärarstudenter och nya i yrket, än till mer erfarna lärare.

Boken fungerar bra som en uppslagsbok för undervisningsupplägg och för att lyfta fram de centrala idéerna i naturvetenskap. Det är där den, tillsammans med sin föregångare, har sin styrka.

Målgruppen är lärare som undervisar i årskurs 1–6, men även lärare som undervisar i årskurs 7–9 kan ta del av den för att se hur progressionen i ämnena ser ut.

Naturvetenskapens bärande idéer – för lärare F–6
Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Maria Rosberg
Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com