Läs senare

Miljoner till forskning inom bild och slöjd

AktuelltVetenskapsrådet har beviljat 10,7 miljoner kronor i medel till en ny, nationell forskarskola i bild- respektive slöjdpedagogik.

av Marianne Nordenlöw
12 dec 2018
12 dec 2018
”Den nationella forskarskolan ger oss möjlighet att fördjupa vårt samarbete över det nätverk som vi har mellan högskolorna”, säger Tarja Karlsson Häikiö.
Foto: Johan Wingborg/GU

– Det är fantastiskt roligt – och viktigt, säger Marléne Johansson, professor i slöjd.

Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur, är projektledare för forskarskolan. Hon tycker att det är roligt att flera högskolor samarbetar om detta.

– För de forskarstuderande innebär det att få tillgång till de djupkompetenser som finns på varje lärosäte, säger hon.

De två har skrivit ansökan inom sitt respektive område, bild- och slöjdpedagogik. Båda finns vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, där forskarskolan placeras.

– Anslaget är också en viktig signal från Vetenskapsrådet att de här områdena är viktiga, säger Tarja Karlsson Häikiö.

Anette Göthlund, professor vid institutionen för bild- och slöjd­pedagogik på Konstfack, ingår också i styrgruppen.

– Den är inriktad på licentiander, vilket innebär heltidsstudier i två år eller på halvfart i fyra, vilket gör det möjligt att yrkesarbeta parallellt, berättar hon.

Forskarskolan är planerad att starta hösten 2019. I samarbetet ingår även institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com