Läs senare

Modersmål banar väg för svenskan

På Värner Rydénskolan i Malmö kan eleverna få undervisning på två språk. Det innebär fler möjligheter och färre hinder, hävdar några av lärarna på skolan.

17 sep 2009

Runt halvmånen med bänkar sitter ett tjugotal elever i årskurs 2. Väggarna pryds av färgglada lappar med namn på årstider och veckodagar på svenska respektive arabiska. Klassföreståndaren Sirkka-Leena Arvelin gör en cirklande rörelse runt den gula plastklockan hon håller i.

– Vad heter det här?

En pojke räcker upp handen.

– Urtavla, svarar han högt på svenska.

Klassföreståndare nummer två, modersmålsläraren Tala El-Brouch, tar över och frågar vad urtavla heter på arabiska. Samma pojke svarar. Tillsammans fortsätter de båda lärarna att gå igenom klockans beståndsdelar en efter en. De avbryter och kompletterar varandra allt eftersom eleverna svarar på frågor om minutvisare, timvisare och klockslag. Eleverna växlar hela tiden mellan svenska och arabiska.

Det är matematiklektion i en av tvåspråksklasserna på Värner Rydénskolan i stadsdelen Rosengård i Malmö. Många av eleverna är födda och uppvuxna i Rosengård och de flesta förstår arabiska, många kan också göra sig förstådda på språket. Det är också arabiska som talas mest i de lägre årskurserna. Övergången till svenska sker successivt, förklarar Tala El-Brouch.

– Om jag går igenom en uppgift på arabiska så förstår en del av barnen bäst. De som har svenska som sitt starka språk förstår i stället den andra genomgången bättre, säger hon.

I fem år har Sirkka-Leena Arvelin jobbat med arabiska tvåspråksklasser på Värner Rydénskolan. Tidigare har hon även arbetat med svensk-finska klasser. Det fi nns en klar skillnad mellan tvåspråksklasserna och de traditionella klasserna där undervisningen sker på svenska, menar hon.

– Om man ska klara av att undervisa på två språk måste det få ta mer tid. Men barnen vinner på det eftersom de får begreppen och de svåra orden på båda språken.

Tvåspråksundervisning gör att eleverna kan ta till sig kunskap samtidigt som de blir starkare i sitt modersmål. Det handlar om att utveckla modersmålet för att lära sig svenska, säger Tala El-Brouch.

– När eleverna genom modersmålet får chansen att förstå i grunden blir det mycket lättare. Det finns barn i de vanliga klasserna som inte förstår vad fröken säger.

Men det är inte enkelt att undervisa på två språk. Förutom att det krävs mer tid kan det vara problematiskt att vara den enda i klassrummet som inte kan arabiska.

– Fast efter fem år har jag lärt mig en del. Barnen kan inte vara helt säkra på att jag inte förstår, säger Sirkka-Leena Arvelin och skrattar.

Tala El-Brouch ser avsaknaden av kontakt mellan elever i tvåspråksklasser och traditionella svenskspråkiga klasser som ett problem.

– Det gör att de vänjer sig vid att bara vara med barn som talar deras språk. Men Rosengård är ett segregerat samhälle och det ser likadant ut i de andra klasserna.

Sirkka-Leena Arvelin fortsätter lektionen. Hon pekar på klockans blåa plastvisare. En flicka får frågan hur hon kan veta om klockan är halv åtta eller inte. Hon svarar att timvisaren i så fall ska vara på halv åtta och minutvisaren på sex. Modersmålsläraren bryter in och verkar ställa samma fråga. Flickan hämtar andan och drar en ny utläggning, den här gången på arabiska.

Fakta

I tvåspråksklasser undervisas eleverna på svenska samt ytterligare ett språk.

Undervisningsformen är frivillig. Föräldrarna kan välja om deras barn ska gå i en tvåspråksklass eller inte.

Modersmålslärarna i tvåspråksklasserna har en tjänst på 75 procent i år 1 till 3. I år 4 och 5 är modersmålslärarens tjänst på 50 procent. Den svenskaspråkiga läraren har en heltidstjänst i samtliga årskurser.

I år 6 går eleverna inte längre i tvåspråksklass. I stället finns den traditionella möjligheten att fortsätta läsa sitt modersmål 80 minuter i veckan.

Malmö stad erbjuder undervisningsformen på Värner Rydénskolan och Rosengårdsskolan. För tillfället finns tvåspråksklasser för elever som har arabiska eller albanska som modersmål och/eller andraspråk.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com