Läs senare

Mörk ingång fängslade eleverna

LektionslyftetArbetet med dystopier skulle bara ta ett par lektioner. Men Minna Wadman i Nyköping lät eleverna styra och gjorde en djupdykning i svenskan.

av Sebastian G Danielsson
28 mar 2019
28 mar 2019
Svenskläraren Minna Wadman lade planeringen åt sidan när eleverna fastnade för dystopi­genren.
Foto: Niclas Fasth

Det är någonting kittlande med hur människor agerar under en katastrof. Det har producerats mängder av film och litteratur på området. Minna Wadman, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Nyköpings högstadium Alpha, tycker själv om dramatiken. Så när ett lektionsförslag i Läslyftet handlade om dystopier lät det som någonting för åttondeklassarna – och hon hade rätt. Det visade sig att många gillade dystopiska filmer, böcker och tv-spel. De visste bara inte om det.

– Det var bara några som kanske kände igen begreppet, men när jag väl förklarade det förstod de vad det var, säger Minna Wadman.

Den första lektionen gick åt till att bena ut begreppet, bland annat genom att titta på avsnittet Berättelser om dystopier från UR-serien Tre berättelser. Sedan tog Minna Wadman hjälp av skolbibliotekarien i jakt på dystopiska böcker.

Foto: Niclas Fasth

– Hon var också med i Läslyftet och vi jobbar mycket ihop eftersom jag använder en hel del skönlitteratur på olika sätt, säger hon.

Två städer valdes ut för högläsning, en bok av Eva Susso om ett tyranniskt samhälle uppdelat på fattiga och rika. I den skulle eleverna upptäcka dystopiska kännetecken och budskap, vilket var uppgiftens huvudsyfte. Som repetition ombads de skriva ned tre ord om dystopier. Orden ”katastrof” och ”framtid” förekom oftast.

Minna Wadman stannar alltid upp och diskuterar detaljer när hon läser med sina klasser. I det här fallet blev det direkt en spännande diskussion om diktaturer.

– Det passade bra eftersom en kollega i SO:n av en slump jobbade med diktaturer i världen, så eleverna var redan inne på det, säger Minna Wadman.

De pratade också om hur det kom sig att huvudpersonen vandrade omkring i fotbollsskor när det precis skett en katastrof.

Diskussionerna var effektiva för att få eleverna att tänka till. De flesta kunde hitta någon form av budskap utifrån 20 sidors läsning, samt granskning av omslag och baksida.

– En kille skrev att allt kan ändras väldigt snabbt, så vi ska inte ta någonting för givet, säger Minna Wadman.

Här kunde uppgiften ha tagit slut, men elevernas intresse gjorde att Minna Wadman fortsatte. Hon tog tillfället i akt att presentera fler böcker, som Cormac McCarthys Vägen och Catherine Fishers Vid världens ände. Eleverna fick var sin titel att analysera gruppvis på samma sätt som i helklass. Engagemanget var på topp.

Djupdykning i dystopier

  • Går igenom begreppet dystopi. ”Exit tickets” och tankekarta används för att fånga upp elevernas nya insikter.
  • Repetition med ordmoln i verktyget Mentimeter. Pratar budskap och läser och diskuterar dystopisk text utifrån EPA-modellen: enskilt, i par och alla.
  • Läser och analyserar texter gruppvis under tre lektioner. Letar dystopiska kännetecken och budskap.
  • Ser och analyserar dystopisk film med analyserande skrivuppgift på lektionstid

Läs mer om uppgiften på minnasklassrum.blogspot.com

– Jag tänkte på att de verkligen satt och funderade och diskuterade när det var något de inte hade förstått. Det var jättebra samspel, säger Minna Wadman.

Hon jobbar ofta med så kallade expert- och hemgrupper, där eleverna får grotta ned sig i något tillsammans innan de en och en förmedlar vidare de nya kunskaperna i andra konstellationer. Det brukar öka arbetslusten och göra att klasskompisarna lyssnar ivrigt.

– I det här fallet var de så nyfikna på böckerna också, säger Minna Wadman.

Eftersom hon arbetar med ett vidgat textbegrepp, där en text lika gärna kan vara en bild, avslutade hon med en dystopisk film. Efter en omröstning utifrån tre filmtrailers valde eleverna att se The 5th Wave, om en ung tjej som kämpar för att återförenas med sin bror efter en förödande katastrof. En uttömmande filmanalys fångade upp vad de lärt sig under projektets gång, berättar Minna Wadman.

– Jag hade svårt att tänka mig att jag skulle jobba så här länge med projektet. Men jag fick en idé och spann vidare på det och lät det bli ett långt arbete som fick växa utifrån elevernas intresse.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com