Ingår i temat
Lär med varandra
Läs senare

Möten på nätet

Kanske är Facebook och andra sociala medier enda stället för en del lärare att diskutera frågor med lärare i samma ämne. Även om det kanske inte är kollegialt lärande i traditionell mening, diskuteras ibland djupa frågor som bedömning och hur man motiverar eleverna.

09 sep 2016

Foto: Joel Sartore, National Geographic

Varför har ni en Facebook-grupp?

Lisa Bengter från gruppen
Musiklärarna: 

– Den här gruppen kallas av en del för den bästa fortbildningen för musiklärare. Vi använder den för att utbyta pedagogiska tankar och funderingar, ställa frågor och har den som klagomur när jobbet känns tungt. Många berättar också om sådant som gått bra som andra kan använda om de vill.

 

Jenny Frohagen från gruppen Nationellt resurscentrum för slöjdämnet: 

– Den har sitt ursprung i bland annat en fortbildning för slöjdlärare på Nordiska museet och har etablerats med hjälp av entusiastiska slöjdlärare runtom i landet. För mig har den alltid handlat om en kritik mot att Skolverket och andra aktörer inte driver slöjdlärares fortbildningsfrågor så bra som de borde. I gruppen diskuterar vi högt och lågt och det är ofta väldigt spretigt. Ofta förekommer frågor av mer »seriös« art, som betygsättning, slöjdsalar och samarbeten. 

 

Anna-Linda Egland från gruppen Danslärarna: 

– Den startade med mina gamla klasskompisar från danslärarutbildningen i Piteå. Nu är vi över 900 och delar allt från låttips till kurser och diskuterar arbetsmiljö och villkor. Jag har även startat en mindre grupp för danslärare i kulturskolan, där vi diskuterar de specifika frågor som gäller oss som arbetar där. Båda grupperna fungerar bra och vi både tipsar varand-ra och diskuterar sådant som rör vårt jobb. Vi danslärare gör i stort sett allt material själva så det blir en del tips om vad man kan göra. 

 

Jenny Momquist från gruppen Teaterlärare: 

– Gruppen finns för att dela varandras erfarenheter, fråga om råd, tipsa varandra om bra manus, föreställningar- eller övningar. Vissa delar relevanta blogginlägg eller tipsar om lediga tjänster. Man kan också jämföra sina olika arbetssituationer. 

 

Fredric Gunve från gruppen Bildlärarnätverket: 

– En tanke är kollegiala möten mellan olika slags bildlärare och institutioner. Vi vill skapa en plats för samtal om bildämnet där inkludering värdesätts mer än exkludering, och för mig som lektor på universitetet ger mig detta nätverk större förankring och erfarenheter av andra skolvärldar.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com