Ingår i temat
Digital uppladdning
Läs senare

Musiken sackar efter

Digitala redskap tar större plats i bild och slöjd. I musikämnet går det trögare.

16 dec 2015

Illustration: Gustav Sparr

Som väntat använder fler estetlärare digitala verktyg i dag jämfört med 2013, när vår senaste enkät genomfördes. Det visar Uttrycks färska undersökning. För över hälften av estetlärarna är digitala redskap numera ett dagligt inslag i undervisningen. Den största ökningen syns hos textilslöjdlärarna. 90 procent av dem använder datorer i undervisningen.

Mobiltelefoner och surfplattor är också ett allt vanligare inslag i textilsalen, precis som i de andra ämnena. Det är bara kameran som har minskat i användning. En trolig förklaring är att fotograferandet har flyttat över till just mobiltelefoner och surfplattor. Sex av tio bildlärare uppger att kameran fortfarande finns med i undervisningen.

De digitala verktygen tycks främst användas till planering, genomgångar och att söka information på internet. Men eleverna får också arbeta med digitala redskap i större utsträckning. Framför allt i slöjden, där de faktiskt inte behöver ägna sig åt det enligt kursplanen. I grundskolans bildämne är ju digital bildbehandling en del av kursplanens centrala innehåll, precis som digitalt skapande i musikämnet. Ändå är det bara en av fyra musiklärare som låter elever arbeta med digitala verktyg på daglig basis. Det betyder att ingenting har hänt på nära tre år samtidigt som det går framåt i de andra estetiska ämnena. Musiklärarna har dessutom inte blivit bättre på att använda digitala verktyg för egen del.

Den långsamma utvecklingen förvånar inte Claes Ericsson, professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och huvudansvarig för den nationella ämnesutvärderingen av musikämnet i grundskolan. I den lyftes frånvaron av digitalt musikskapande fram som ett problemområde.

– I utvärderingen trycker vi starkt på att det behövs ett paradigmskifte där digitala verktyg uppmärksammas, säger Claes Ericsson.

Varför går utvecklingen så långsamt i musikämnet?

– Vi tror att det är för att traditionen med ensemblespel i rock och pop har varit en förhärskande paradigm i musikundervisningen i flera decennier och det är så djupt rotat att lärarna på något sätt inte kommer ur det. Sedan handlar det mycket om att många lärare inte har kompetensen.

Varför ska lärarna låta eleverna skapa digitalt?

– För att tillmötesgå dem i deras kultur. Jag kan tänka mig att det musikskapande momentet skulle få ett uppsving om man jobbade digitalt eftersom det kanske skulle upplevas som mer intressant från elevernas sida.

Vad krävs för att musiklärarna ska arbeta mer digitalt?

– Framför allt ett intresse från musiklärarnas sida. Sedan behövs kompetensutveckling och resurser, att man satsar på att eleverna får tillgång till datorer och musikprogram.

Vi använder inte dator i undervisningen, men förberedande. Hittar noter, lyssnar på inspelningar” ”Ju mindre datorer desto bättre” ”Tekniken är ett bra komplement” ”Efterfrågar ett nationellt IT-paket för skolan” ”Det finns inte pengar till digitala läromedel” ”Används för att söka bilder på föremål man vill avbilda” ”Jag vill ha fortbildning i digitala tekniker!!” ”Jag använder digital slöjdportfolio” ”Efterfrågar ett nationellt IT-paket för skolan” ”Tekniken strular ofta, vilket försvårar då det egentligen skulle förbättra” ”Om jag hade fler Ipads så skulle vi använda det ofta för att skapa musik” ”Mina elever använder datorer främst för att skriva noter” ”Jag skulle inte kunna undervisa utan digitala verktyg” ”Eleverna vill spela på riktiga instrument” ”Jag hade använt digitala verktyg om jag hade haft tillgång till det” ”Vi får använda våra privata telefoner/surfplattor i undervisningen vilket jag tycker är skandal” ”Datorerna är undermåliga”

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com