Läs senare

Musikvideo ökade samarbetet

LektionslyftetMusik, bild, språk. I arbetet med en musikvideo får eleverna möjlighet att jobba med flera ämnen samtidigt.

22 maj 2019
Annika Borgshammar Stolt är lärare i musik på Sandeplanskolan i skånska Höllviken.
Foto: Emil Malmborg

Annika Borgshammar Stolt, lärare i musik på Sandeplanskolan i skånska Höllviken, har länge velat utveckla elevernas kreativitet genom att arbeta digitalt.

– Det digitala arbetet blir ofta så snuttigt i skolan, vi gör lite här och lite där, säger hon.

Så småningom landade hon i ett projekt med musikvideor. Förutom att skapa en låt i programmet Garageband, kunde eleverna använda ett bildprogram för att göra en film. Kanske kunde man till och med arbeta ämnesövergripande?

Annika Borgshammar Stolt slängde ut en fråga bland kollegorna om det var någon som var intresserad av att vara med. Det resulterade i ett sex veckor långt ämnesövergripande projekt med ämnena musik, bild, svenska och engelska.

Här är det inte bara de som är duktiga på musik som lyfts fram.

Annika Borgshammar Stolt börjar med att visa olika typer av musikvideor för att inspirera eleverna.

– Jag tycker att det musikaliska samtalet är viktigt. Jag vill att eleverna ska prata om musiken och det som händer, så att de kan formulera det de hör och känner, säger hon.

Under samtalen formas elevernas tankar kring videon. Vad vill de förmedla? Vilken känsla vill de väcka med musiken? Vad ska filmen tillföra? Ska någon köra inlines på filmen eller promenera med hunden vid havet?

Så gick det till:

  • Under sex veckor arbetar eleverna i årskurs 7–9 ämnes­övergripande med att göra en musikvideo.
  • Musiken gör de i programmet Garageband.
  • Texterna skriver de under fyra lektioner, antingen i svenska eller engelska. Filmen gör de på bildlektionerna i programmet iMovie.
  • Andra musikvideor, bilder och texter ger inspiration.
  • Filmerna visas för hela skolan under en filmdag.

Samarbetet i ett ämnesövergripande projekt är en viktig aspekt, menar Annika Borgshammar Stolt. Inte bara mellan lärarna i de olika ämnena utan även mellan eleverna.

För att skapa exempelvis en musikvideo krävs inte bara musik. Det ska skrivas en låttext. Det måste också finnas bilder, exempelvis skisser, teckningar, fotografier, eller en rörlig film. Och alla uttryck ska tajmas, kombineras och sammanfogas till en helhet.

– I ett sådant här arbete, som spänner över flera ämnen, får eleverna möjlighet att utnyttja sin kreativitet på olika sätt. Här är det inte bara de som är duktiga på musik som lyfts fram, en sådan här produktion rymmer flera funktioner, säger hon.

Även om Annika Borgshammar Stolt betonar vikten av samarbete får eleverna välja om de vill arbeta i grupp eller enskilt.

– Jag tycker att eleverna ibland måste få välja om de vill göra något på egen hand. En elev ville dessutom spela in musiken med riktiga instrument och inte använda det digitala programmet. Och eftersom musiken spelades in digitalt så funkade ju det också, säger hon.

Väljer eleverna att arbeta själva går Annika Borgshammar Stolt in som samtalspartner och bollplank. Samtidigt uppmanar hon alla elever att dela med sig av materialet under arbetets gång.

– Jag försöker pusha dem att låta andra lyssna på låten för att få input. Då får vi även in kamratbedömning i undervisningen, säger hon.

Överlag ser Annika Borgshammar Stolt bara fördelar med att arbeta ämnesövergripande. Det hjälper eleverna att se sina framgångar på ett bredare plan och inte bara i enstaka ämnen, menar hon.

– När man skapar något, som man kan presentera, musik till exempel, så ger det inspiration och självförtroende som de kan ta med sig in i andra ämnen.

Det finns också kollegiala fördelar med ämnesövergripande projekt. Det minskar arbetsbelastningen och ger lärarna en möjlighet att se en helhet.

– Jag tycker att elevernas förmågor hamnar i ett nytt ljus, och förhoppningsvis kan andra lärare att koppla de förmågorna till sitt eget ämne

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com