Läs senare

När helheten skyms

KrönikaBokstaven X, hör den till svenskan eller matematiken? Vi lärare måste anstränga oss mer för att eleverna ska se helheten och
sambanden mellan ämnen, skriver Terese Cannehag Berglund.

av Terese Cannehag Berglund
25 sep 2018
25 sep 2018
Terese Cannehag Berglund är lärare 1–7 i svenska, engelska och SO i Midsommar­kransens skola, Hägersten.
Foto: Joel Nilsson

Hur ska du ha det egentligen?

Eleven tittar uppfodrande på mig. Han är lätt framåtlutad över bänken och utstrålar förvirring och begynnande irritation. Med kort varsel har jag hoppat in som vikarie i årskurs 1 och ska gå igenom bokstaven X. Alla rutinerade lågstadielärare vet att det inte bör innebära något problem. Versal och gemen är identiska, undantaget storleken. Två streck på tvären och så är det klart. X är dessutom en av våra mer sparsamt använda bokstäver i det svenska språket och hamnar bland de sista i läroboken. Några kanske inte ens hinner dit innan den blomstertid nu kommer. Det bör alltså gå på rutin.

Eftersom bokstavsträning sällan lockar eleverna försöker jag piffa upp det hela genom att dra några kopplingar till matematiken. Jag visar dem ett räkneverktyg i datorn och påtalar att tecknet för multiplikation är X. Jag skriver upp några enklare ekvationer som vi gemensamt löser och benämner hur x också kan stå i stället för obekanta tal. Jag ska precis börja gå över i tipspromenader när han avbryter mig med sin fråga. Hur ska du ha det egentligen? Var det inte svenska vi hade?

Vi måste anstränga oss mer för att hjälpa barnen att se helheten.

Jag kommer av mig. Liknande frågor får jag relativt ofta och det bekymrar mig. När eleverna inte ser kopplingar mellan ämnen och kan använda sin kunskap vidare har de gått miste om något viktigt.

Jag är en förvisso en förespråkare för ämneslärare även i de yngre årskurserna, men upplever samtidigt att vi måste anstränga oss mer för att hjälpa barnen att se helheten. Förmågor utvecklas först när barnet ser vilka användningsområden olika kunskaper har och hur de kan kopplas samman till ny kunskap.

Just den här gången backar jag tillbaka till sex laxar i en laxask och jag nöjer mig med att jag kanske åtminstone gjorde någon nyfiken på fantastiska X.

ur Lärarförbundets Magasin