Ingår i temat
Sex och samhälle
Läs senare

Nätsex en del av vardagen

Var tionde ung människa känner någon som sålt sex, och allt fler säljare tar kontakt med köparen via nätet. Därför är det dags att prata om unga, sex och internet i skolan.

04 jun 2010

Illustration: Kenneth Andersson

Att ha sex mot ersättning blir allt mer accepterat bland unga. Och eftersom i stort sett alla 18-åringar surfar på nätet dagligen, har köpare och säljare fått en ny arena att spela på. Det visar Ungdomsstyrelsens rapport Se mig.

– Det finns klara risker med hur unga använder internet. Men det är ungefär som med krogen. Även om negativa situationer kan uppstå, innebär det inte att allt är dåligt. Helhetsupplevelsen är oftast positiv, säger Josefin Grände som är medförfattare till lärarhandledningen Ses offline som handlar om unga, sex och internet.

Rapporten från Ungdomsstyrelsen visar att andelen gymnasietreor som sålt sex knappt ökat alls sedan 2004. Men bland dem som sålt sex, är det i dag tre gånger så vanligt att de tagit hjälp av internet för att göra det. Men internet är inte orsaken till att unga säljer sex, lika lite som gatan är orsaken till gatuprostitution. Däremot gör tekniken det enklare för köpare och säljare att få kontakt. Det är inte heller ungas oerfarenhet eller naivitet som gör att de tar risker på nätet.

Unga som säljer sex har ofta problem sedan tidigare. De kan ha varit utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp, ha psykiska problem eller svårt med att sätta gränser. Ett sexualiserat beteende kan också ligga bakom, enligt rapporten.

Eftersom internet är en naturlig del av ungdomars vardagsliv och därmed också av deras kärleks- och sexliv, måste lärarna ta upp ämnet på lektioner-na. Det behövs dialog, reflektion och samtal om vilka risker som finns, men det gäller att inte vara fördömande mot vad eleverna säger eller tycker, menar Josefin Grände.

– Lärare kan prata om de negativa konsekvenser kränkningar kan få och varför den hårda attityd som ofta finns på internet påverkar olika personer på olika sätt, säger hon.

Undervisningsmaterialet Ses offline kan användas på olika typer av lektioner. Sex och samlevnad och livskunskap är de uppenbara, men det hör också hemma på samhällskunskapen.

– Det finns frågor att diskutera kring, exempelvis lagstiftning. Som en del av det förebyggande arbetet kan man ta upp vad som är lagligt och inte lagligt att göra på nätet, säger Josefin Grände.

Hon menar att det är en fördel om läraren surfar runt på nätet och sätter sig in i vad eleverna gör där, men det är inget krav. Materialet kan användas utan förkunskaper.

Det är också läge att ta upp det som är bra med internet. På nätet har tjejer och killar ökade möjligheter att agera själva mot någon som uppträder olämpligt. Hbt-personer kan mötas, uttrycka sig och kommunicera öppet med mindre risk för kränkningar. Nätet är också de ungas verktyg för att få kunskap om sex, kärlek och känslor, förklarar Maria Nyman, projektledare på Ungdomsstyrelsen.

– Ungdomar behöver inte känna att de måste ta mod till sig och fråga vuxna om allt de undrar över.

Maria Nyman menar att lärarens uppgift är att vara neutral och akta sig för att värdera elevernas erfarenheter, åsikter och attityder. Då minimeras risken för att skuldbelägga eleverna.

– Det kan sitta någon i klassrummet som varit med om ett övergrepp av något slag. Läraren måste då vara tydlig med att det aldrig är ens eget fel, säger hon.

En av tio känner en sexsäljare

Se mig är en uppföljning på en studie från 2004. Den ingår i regeringens åtgärdsprogram mot prostitution och bygger på sex delstudier. Totalt deltog ungefär 10 000 ungdomar.

En av tio i åldern 16 till 25 år känner någon i sin egen ålder som sålt sex. 1,5 procent av treorna på gymnasiet har haft sex mot ersättning. Det är en ökning med 0,1 procent jämfört med 2004.

Både Se mig och Ses offline finns på ungdomsstyrelsen.se.
 

Mer ur temat Sex och samhälle (6)

ur Lärarförbundets Magasin