Läs senare

Nej till mer idrott och hälsa

AKTUELLTÄmnet idrott och hälsa får inte mer tid i regeringens förslag till ny timplan. – Katastrof, tycker läraren Johanna Wallinder.

08 Dec 2016
Johanna Wallinder Foto: Joakim Roos
Johanna Wallinder tycker att 600 timmar idrott och hälsa är ett minimum. Foto: Joakim Roos

Frågan om mer tid för idrott och hälsa har diskuterats länge och fick ytterligare bränsle när Skolverket för ett år sedan föreslog en ökning från 500 till 600 timmar i grundskolan. I utbildningsdepartements förslag om stadieindelad timplan, som lämnades i augusti, har dock idrott och hälsa fortfarande 500 timmar. Tiden ska fördelas med 140 timmar i lågstadiet, 160 i mellanstadiet och 200 i högstadiet.
Utbildningsminister Gustav Fridolin har talat om vikten av daglig fysisk aktivitet i skolan, både för hälsoeffekter och för bättre prestationer i andra ämnen. Men han anser att fysisk aktivitet kan ske på annat sätt än att utöka ämnet idrott och hälsa.
Johanna Wallinder, idrottslärare i Partille, är minst sagt besviken över att idrott och hälsa inte föreslås få mer tid:
– Det är katastrof. Vi rör på oss för lite i samhället i stort, och skolan är en viktig ingång i att ändra detta. Eleverna har så mycket energi och de behöver praktiska ämnen som idrott och hälsa. Det hade behövts 600 timmar, minst. Att få in rörelse i andra ämnen tror jag blir svårt då alla bevakar utrymmet för sina ämnen, säger hon.
Men de som inte tycker om ämnet idrott och hälsa, kommer de på lektionerna om det blir mer tid?
– Det går att motivera alla elever om man erbjuder ett stort utbud av aktiviteter. Min ingång i ämnet är att motivera till fysisk aktivitet i skolan som också skapar vanor för hela livet.
Förslaget om stadieindelad timplan är ute på remiss. I riksdagen finns en majoritet för utökning av ämnet idrott och hälsa. Bland andra Liberalernas Christer Nylander menar att riksdagen bör köra över regeringen i den här frågan.
Ämnet matematik ska utökas med 105 timmar i förslaget om stadieindelad timplan. Den tiden ska tas från elevens val.

»Satsa på minsta ämnet«

Hem- och konsumentkunskap får oförändrad tid enlig regeringens förslag till stadieindelad timplan. De 118 timmarna ska fördelas med 36 i låg- och mellanstadiet och 82 i högstadiet. Svenska kommittén för hushållsvetenskap betonar i en skrivelse till regeringen att ämnet har för få timmar. Det går inte att förstå varför ämnet ska ha hälften så många timmar som det näst minsta ämnet i skolan, menar kommittén. ”Ta chansen och öka tiden för HK och garanterad undervisningstid”, skriver de. Skälen är bland annat att få med moment som hälsa, matlagningskunskap, ekonomi, miljö och jämställdhet.

 

ur Lärarförbundets Magasin