Läs senare

Nu får ämnesdidaktiken ta plats

av Helena Reistad
28 aug 2017
28 aug 2017

När Alfas första nummer kom ut i januari 2009, var begreppet ämnesdidaktik ganska främmande, även för många lärare. Och för oss på redaktionen var det en utmaning att försöka bidra till ökad kunskap om just den ämnesspecifika didaktiken inom svenska, SO-ämnen och språk. Nätverken för dem som var engagerade i dessa frågor var spretiga och olika lärosäten hade olika syn på vad ordet kunde ha för innebörd och vilken utbildning blivande lärare kunde tänkas behöva.

Diskussionen har under åren fortsatt om ord som pedagogik, didaktik, metodik – var går gränsen mellan de olika begreppen, är det viktigt med distinktionen, vad är viktigast i lärarens verktygslåda och hur ska det påverka lärarstudenternas utbildning?

Det är häftigt att diskussionen nu, åtta år senare, förs på en helt annan nivå, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och med en mycket mer mogen syn på just ämnesdidaktiken. Det finns nätverk och litteratur – och numera även professorer. Nyligen blev Kenneth Nordgren utnämnd till professor i de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik, den första i Sverige i sitt slag. För mig är det ytterligare ett bevis på att den ämnesspecifika didaktiken fortsätter att bli alltmer etablerad. Och kanske har Alfa bidragit en liten aning till att lyfta fram den – det har i alla fall varit vår målsättning.

Med den förhoppningen skriver jag den här ledaren för sista gången. Ni hittar mig från och med mitten av september som förlagschef på Lärarförlaget, ett dotterbolag till Lärarförbundet och med nära band till tidningarna. Där ser jag fram emot en fortsatt dialog med er läsare. Tack för den här tiden!

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com