Läs senare

Nu finns lathund för samarbete

Stora möjligheter till samarbete över ämnesgränserna finns inom området konsumentkunskap. Det visar en ny rapport från Konsumentverket.

20 mar 2012

Begreppet konsument har förstärkts i den nuvarande läroplanen inom ämnena biologi och geografi. Även kemi, samhällskunskap och svenska har skrivningar inom området konsumentkun-

skap i läroplanen. Hem- och konsumentkunskap är, föga förvånande, det ämne som har mest om området i läroplanen medan matematik bara har ett indirekt innehåll.

Det visar Konsumentverkets nyframtagna rapport ”Konsumentkunskap i grundskolan. En analys av läromedel med utgångspunkt i Lgr11.” Den fokuserar på ämnena biologi, geografi, hem- och konsumentkunskap, kemi, matematik, samhällskunskap och svenska i årskurs 1–9.

För analysen svarar Ulrika Bergstrand. Hon är lärare i hem- och konsumentkunskap och har som ämnesexpert arbetat med att ta fram kursplanen i hem- och konsumentkunskap i Lgr11.

– Så tröskeln var förhållandevis låg när jag fick uppdraget från Konsumentverket att analysera det centrala innehållet i de andra ämnena. Jag var ju redan inarbetad på strukturen i Lgr11, konstaterar hon.

Förutom att analysera det centrala innehållet i de utvalda ämnena var uppdraget också att analysera ämnenas etthundra mest tillgängliga läromedel, de flesta nyreviderade till Lgr11. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning konsumentfrågorna speglas och avsikten var att ge yrkesverksamma lärare en översikt över vilka böcker som kan användas i konsumentundervisningen.

– Man kan säga att jag har gjort jobbet åt de lärare som är intresserade av att samarbeta över ämnesgränserna inom området konsumentkunskap. Rapporten är en lathund med tabeller som tydligt visar vilka ämnen som utifrån Lgr11 ska arbeta med vilka delar inom området, säger Ulrika Bergstrand.

Hon ger i rapporten förslag på teman som skulle passa för ämnesövergripande samarbeten, exempelvis hållbar konsumtion som ingår i hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, geografi, biologi och kemi.

Det finns, utifrån Ulrika Bergstrands analys av det centrala innehållet, även potential att arbeta med konsumentområdet inom ämnena fysik, historia, religion och teknik, men de undersökta läroböckerna i de ämnena saknar helt koppling till området.

– Jag tror det beror på traditionen inom ämnena, de ses inte som konsumentämnen, kommenterar hon.

Intressant, och konstigt, nog har ämnet hem- och konsumentkunskap, som enligt Lgr11 ensamt ansvarar för undervisningen i konsumenträttigheter och skyldigheter, bara en reviderad lärobok på marknaden. Utbudet är betydligt större och mer varierat för övriga ämnen.

Ulrika Bergstrands definition av området konsumentkunskap grundar sig på rapporten ”Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning.” Den har gjort konsumentinnehållet mycket synligt i analysen.

– Det är möjligt att området inte är fullt lika synligt för förlagen, lärarna och eleverna, påpekar hon.

Hennes analys kommer att kunna användas av Konsumentverket för att visa för de ansvariga inom läromedelsproduktionen att konsumentfrågorna finns i läroplanen i större omfattning än de hittills insett. Resultatet hoppas hon blir fler läromedel, inom området, för årskurserna 1–3 och 4–6, samt fler läromedel i konsumentkunskap från fler förlag för undervisning i hem- och konsumentkunskap årskurs 6–9.

Läs hela rapporten:

Rapporten ”Konsumentkunskap i grundskolan – En analys av läromedel med utgångspunkt i Lgr11” finns för nedladdning på konsumentverket.se. Skriv in titeln i sökrutan.

ur Lärarförbundets Magasin